22.03.2017
Noslēdzies projekts “Multifunkcionālā centra izveide” Kārķos

Šī gada 6. aprīlī plkst. 15:00 Kārķu sporta namā notiks projekta “Multifunkcionālā centra izveide” atklāšanas pasākums. Notikumu ieskandināsim – ar azartiskām dejām, veiklības stafetēm un florbola draudzības maču.

 

Pasākuma laikā varēs iepazīties ar trenažieru aprīkotajām telpām, izbūvēto virtuvi nometņu un pasākumu vajadzībām, kā arī sporta precēm, kas iegādātas šī projekta ietvaros. Turpmāk trenažieru zāle būs pieejama, tādā pašā kārtībā kā sporta halle – iepriekš saskaņojot tās apmeklējumu ar dežurantu Oskaru Veinbergu mob. 29439819.

 

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai ir virzīja biedrība “No Salacas līdz Rūjai”.

 

Projekta mērķis ir sekmēt iedzīvotāju izvēli, kā dzīves un darba vietu izvēlēties laukus, pilnveidojot sporta, atpūtas infrastruktūru un nodrošinot kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespējas visām iedzīvotāju vecuma grupām. Nodrošināt centra ilgtspējīgu darbību ar regulāru iedzīvotāju apmeklējumu un noslodzi.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 10002,70 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 9002,43 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 1000,27 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Projekta vadītājs: Toms Simtiņš

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.