07.09.2020
Noslēgts līgums par Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidi

 

2020. gada 19. augustā tika noslēgts līgums ar SIA “Evento” par Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidi Cimzes ielā 2, kur nākotnē tiks sniegts jauns sociālais pakalpojums bērniem un jauniešiem, kas veicinās institūcijās dzīvojošo bērnu un jauniešu pašaprūpes, sociālās un sadzīves prasmes, ļaujot pilnvērtīgi tos sagatavot patstāvīgai dzīvei. Būvuzraudzību šim objektam veiks IK Pēteris Gudrinieks un autoruzraudzību veiks SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”.

 

Lai sniegtu ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, uz pašvaldībai piederoša zemes gabala Cimzes ielā 2 tiks būvēta jauna māja. Mājā paredzēts izbūvēt piecas guļamistabas, atpūtas telpu ar virtuvi, divas dušas telpas, trīs tualetes telpas, vienu saimniecības telpu (noliktava un veļas mazgāšana), apkures katla telpu, telpu personālam, terasi un nojumi/garāžu. Kopējā plānotā izbūvējamā platība ir 277,2 m2.

 

Ģimeniskās vides pakalpojuma izveide ir trešā daļa no projektā “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” (Nr. 9.3.1.1/18/I/015) paredzētā. Iepriekš jau tika ziņots, ka ir uzsākti būvniecības darbi dienas aprūpes centra pakalpojuma un grupu dzīvokļu pakalpojuma izveidei, tādējādi ir uzsāktas visas trīs projektā paredzētās aktivitātes. Paralēli tiks veikts iepirkums mēbeļu iegādei šīm ēkām.

 

Šī projekta mērķis ir jaunu sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā, attīstot pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā, atbilstoši Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānam. Projekta plānotais īstenošanas laiks ir līdz 2020. gada 31. decembrim, taču ir iesniegti grozījumi termiņa pagarināšanai līdz 2021. gada 30. aprīlim.

 

Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 655 971,00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 655 971,00 EUR. 557 575,35 EUR ir ERAF finansējums, 24 598,91 EUR ir valsts budžeta dotācija, un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 73 796,74 EUR attiecināmajām izmaksām.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Toms Simtiņš

Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītājs

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.