23.08.2022
Notiek Ērģemes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas telpu un kāpņu telpas vienkāršotā atjaunošana

Šī gada 14.jūnijā Valkas novada pašvaldības parakstīja Vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par valsts budžeta finansējuma saņemšanu investīciju projekta “Ērģemes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas telpu un kāpņu telpas vienkāršotā atjaunošana”  īstenošanai.

 

Projekts tika iesniegts kā augstas gatavības investīciju projekts un tam tika piešķirts finansējums, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumiem Nr. 112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” un Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 403 “Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā”.

 

Investīciju projekta mērķis ir: pašvaldības pakalpojuma infrastruktūras attīstība, veicot Ērģemes pamatskolas pirmsskolas grupu telpu, zāles un kāpņu telpas vienkāršoto atjaunošanu, lai radītu kvalitatīvu pirmskolas iestādes pakalpojuma pieejamību.

 

Kopējais investīciju projekta finansējums ir 234 568,12 EUR, tai skaitā piešķirtais valsts budžeta līdzfinansējums projekta īstenošanai ir 199 382,90 EUR, Valkas novada pašvaldības – 35185,22 EUR.

 

Projektā plānotos būvdarbus veic SIA “Valkas būvnieks”, atbilstoši SIA “KPB PROJEKTĒTĀJS.LV” izstrādātajam būvprojektam.

 

Būvdarbus plānots pabeigt šī gada oktobrī.

 

Informāciju sagatavoja:

Gunta Smane

Attīstības un projektu daļas

vadītāja – nodaļas vadītāja vietniece

t.26463408

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.