31.08.2016
Notiek Meža ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā

Meža ielas pārbūve tiek veikta Valkas novada domes ieviestā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa projekta Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā”, projekta numurs  3.3.1.0/16/I/002 ietvaros.

 

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu ielu pārbūvē un atjaunošanā.

 

Par Meža ielas pārbūvi līgums ir noslēgts ar SIA “Limbažu ceļi”, SIA "Limbažu ceļi" reģ. Nr. 46603000113, atbildīgais būvdarbu vadītājs  - Sergejs Sozontovs, sert. Nr. 2483, tālr. 29288365.

 

Par būvuzraudzību noslēgts līgums ar “J.B.Projekti” IK, reģ. Nr.44102037142,  atbildīgais būvuzraugs -  Juris Bērziņš, sert.Nr.50-3945, tālr.29479008.

 

Par autoruzraudzību noslēgts līgums ar SIA “CEĻU KOMFORTS”, reģ. Nr. 44103040845, atbildīgais autoruzraugs -  Edgars Leitis, sert. Nr.3-00835, tālr. 29470503.

 

Meža ielas pārbūves kopējās plānotās izmaksas ir EUR 384983,75, tai skaitā   attiecināmās izmaksas – EUR 376607.

 

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 619747,98, attiecināmo izmaksu summa ir EUR 608156.93, tai skaitā ERAF līdzfinansējums ir 85 % vai EUR 516933.39. 4,5% vai EUR 27367.06 tiks pieprasīta Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām, bet līdzfinansējumu EUR 75447.53 nodrošinās valkas novada dome.

 

Būvdarbus plānots veikt laikā 2016.gada 1.augusta līdz 30.oktobrim.

 

Gunta Smane

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.