29.04.2019
Notiek ražošanas teritorijas “Ķieģeļceplis” būvdarbi

 

Eiropas Savienības fonda projekta “Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros 2018. gada oktobrī tika uzsākti būvdarbi, lai izveidotu ražošanas teritoriju īpašumā Ķieģeļceplis, Valkā. Projekta ietvaros plānots uzbūvēt 2 ražošanas ēkas (pakošanas cehu ar administratīvām un sadzīves telpām un noliktavu) un piebraucamo ceļu.

 

Līdz 2019. gada aprīlim izbūvēts piebraucamais ceļš līdz ražošanas teritorijai, ielieti abu ēku pamati, uzstādītas abu ēku metāla konstrukcijas, noliktavas ēkai izbūvēts jumts un sienas kā arī izurbts dziļurbums. Aktivitātes tiek īstenotas, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā.

 

Projekts tiek īstenots 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2.atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros. Projekta kopējās plānotās izmaksas 3 559 899,33 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 2 456 296,76 EUR un neattiecināmās izmaksas 1 103 602,57 EUR. 1 300 000,00 EUR ir ERAF finansējums, 65 580,70 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums      1 090 716,06 EUR attiecināmajām izmaksām un 1 103 602,57 EUR neattiecināmajām izmaksām.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

Tālr.: 64722250

e-pasts: jana.putnina@valka.lv

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.