21.11.2016
Pabeigta ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā” ietvaros tika pārbūvēta Meža iela (455 m), atjaunota Parka ielas 1.kārta (227 m) un atjaunota Nobrauktuve uz Lugažu dzelzceļa staciju (107,7 m).

 

Projekta ietvaros tika pārbūvētas un atjaunotas tieši tās ielas Valkas novadā, kuras atrodas pilsētas ražošanas teritorijā, bet to ceļa segums ir sliktā stāvoklī, un atjaunota Nobrauktuve uz Lugažu dzelzceļa staciju Valkas pagasta teritorijā, kur darbu uzsākuši jaunais autoserviss “Ligumss” un kafejnīca “Līra”. Meža ielu, Parka ielu un Nobrauktuvi uz Lugažu dzelzceļa staciju izmanto vairāki uzņēmumi, kuri pēdējos gados attīstās un arī turpmākajos gados plāno ieguldīt ražošanas vai pakalpojumu attīstībā un jaunu darba vietu radīšanā.

 

Šajā projektā pašvaldība drīkstēja ieguldīt ERAF līdzfinansējumu tikai teritorijās, kurās tur darbojošies uzņēmēji apņemas nodrošināt projekta iznākuma rādītājus, tas ir, komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos un jaunizveidotās darba vietas projektā nodrošinās: Valdro Agro” SIA, SIA „Akords 3” , Z/s „Ķiršlejas”, SIA “Ligumss”, SIA “Valkas MD” un SIA “SPE”.

 

Kopējās plānotās projekta izmaksas bija EUR 619747,98, attiecināmo izmaksu summa  -  EUR 608156,93, tai skaitā ERAF līdzfinansējums - 85 % vai EUR 516933,39.

 

Faktiskās projekta izmaksas ir zemākas, jo nebija vajadzības izmantot visu būvniecībai plānoto pasūtītāja rezervi 3% apmērā. Kopējās faktiskās projekta izmaksas ir EUR 564660,58, attiecināmās izmaksas ir EUR 553862,31, tai skaitā ERAF līdzfinansējums ir EUR 470782.97, valsts budžeta dotācija ir EUR 24923,80, Valkas novada domes līdzfinansējums ir EUR 68953,81.

 

Projekts tika ieviest laikā no 2016.gada 1.jūlija un nobeiguma maksājumu plānots iesniegt CFLA līdz 2016.gada 6.decembrim.

 

Gunta Smane

Attīstības un plānošanas

Nodaļas vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.