09.10.2018
Pabeigta telpu grupu vienkāršota atjaunošana projektā “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”

 

 

2018. gada 15. maijā starp Valkas novada domi un SIA “Evento”, reģ. Nr. 44103019110, tika parakstīts līgums par būvdarbiem Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa ielas un Raiņa ielas korpusos projektā “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”. Š.g. 28. augustā tika pabeigti pēdējie remontdarbi, un jau kopš jaunā mācību gada sākuma skolēnus un skolotājus priecē moderna un ergonomiska mācību vide.

 

Līdz ar remontdarbu pabeigšanu Raiņa ielā, ir iegūta viena stāva pilna pabeigtība. Šajā ēkā tika veikta 4 mācību telpu rekonstrukcija/izveide, rezultātā iegūstot 3 mūsdienīgas telpas – multifunkcionālo klasi, ķīmijas kabinetu un teorijas klasi.

 

Savukārt Ausekļa ielā tika izveidotas 4 mācību klases – 3 multifunkcionālie kabineti un 1 mācību klase, kā arī atjaunots 1 sanitārais mezgls un gaitenis.

 

Ģimnāzijas telpu grupu atjaunošanas kopējās izmaksas ir EUR 394 864.54 (bez PVN), kur EUR 255 101.42 (bez PVN) paredzēts Ausekļa ielas korpusa telpu atjaunošanai, bet EUR 139 763.12 (bez PVN) - Raiņa ielas korpusa telpu atjaunošanai.

 

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2 654 457,33 EUR, no kurām 1 247 392 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.

Jautājumu gadījumu sazināties ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes pārvaldes nodaļas vadītāju Rolandu Rastaku (25779961) vai Attīstības un plānošanas nodaļas, attīstības un projektu daļas projektu vadītāju Kristīni Juhņeviču (26128051)

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas

Projektu vadītāja

Kristīne Juhņeviča

Pabeigta telpu grupu vienkāršota atjaunošana (Ausekļa iela 5 )
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.