19.09.2014
Pabeigti sadzīves izgāztuves „Celīši” rekultivācijas darbi Valkas novada Vijciema pagastā

2014. gada 17. septembrī tika pabeigti rekultivācijas darbi sadzīves atkritu izgāztuvē „Celīši” Valkas novada Vijciema pagastā. Rekultivācijas darbus veica SIA „Valkas meliorācija”, reģ. Nr. 44103005549.

 

Rekultivācijas darbi tika īstenoti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta  „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Celīši” rekultivācija Valkas novada Vijciema pagastā”,  Nr. 3DP/3.5.1.2.1/13/IPIA/VARAM/001 ietvaros.

 

Būvuzraudzību objektā veica SIA „Firma L4” reģ. Nr. 40003236001.

 

Projekta kopējās izmaksas ir  112 691.44 EUR bez PVN. 96 755.28 EUR no kopējām attiecināmām izmaksām 96 755.28 EUR apmērā finansē Eiropas Savienība, savukārt, 17074.46 eiro no attiecināmām izmaksām tiek segti no pašvaldības/finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

 

Pēc informācijas par projekta īstenošanu lūdzu vērsties Valkas novada domes Attīstības un projektu daļā (Semināra ielā 9, Valka, tālr. 64722236)

_____________________________________________________________________________________________ PROJEKTU „SADZĪVES ATKRITUMU IZGĀZTUVES „CELĪŠI”  REKULTIVĀCIJA VALKAS NOVADA VIJCIEMA PAGASTĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR VALKAS NOVADA DOME.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.