12.04.2018
Valkā, Varoņu ielā dzen pāļus

 

Tā kā Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A būvēs ražošanas ēku, ir paredzēts iedzīt 175 dzenamos pāļus. Pāļu dzīšanas darbus plānots pabeigt līdz 2018.gada 23.aprīlim, ja nebūs neparedzētas situācijas, kas var aizkavēt darba izpildes grafiku. Pāļu dzīšana notiks darba dienās no 8:00 līdz 20:00 un sestdienās no 8:00 līdz 18:00. Brīdinām, ka būs paaugstināts trokšņa līmenis un nelielas vibrācijas, kuras var radīt diskomfortu gan iedzīvotājiem, gan apkārt esošajiem uzņēmumiem.

 

Ražošanas ēkas būvdarbi tiek īstenoti darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskais atbalsta mērķis “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” ietvaros. Projekta aktivitātes attiecināmās izmaksas 3166759,64 EUR, t.sk., ERAF finansējums 2493905,22 EUR un valsts budžeta dotācija 132030,27 EUR.

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

Tālr.: 64722250

e-pasts: jana[punkts]putnina[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.