05.10.2016
Parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības ERAF projekta “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā” īstenošanu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Valkas novada dome 2016.gada  5.oktobrī ir parakstījušas vienošanos par projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/002 “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā” īstenošanu.

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

 

Projekta darbības īstenošanas laiks ir 6 mēneši pēc Vienošanās noslēgšanas, bet projekta ietvaros plānotos būvdarbus, tas ir Meža ielas pārbūvi, Parka ielas 1.kārtas un Nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju atjaunošanu, Valkas novada dome plāno pabeigt jau šoruden.

 

Projekta kopējie izdevumi ir EUR 619747,98, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir EUR 608156,93, tai skaitā ERAF līdzfinansējums ir 85 % vai EUR 516933,39, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām ir 4,5% vai EUR 27367,06.  Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu EUR 75447,53.

 

Gunta Smane

Attīstības un plānošanas nodaļas

vadītāja

Mob. tālr.: 26463408

Tālr.: 64707478

e-pasts: gunta[punkts]smane[uz]valka[punkts]lv

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.