13.07.2020
Parakstīti vienošanās grozījumi par projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” aktivitāšu ieviešanu līdz 2023.gada 20.decembrim

 

Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id. Nr. 9.2.4.2./16/I/035 ietvaros ) aktivitāšu ieviešana tika uzsākta 2017.gada aprīlī un trīs gadu laikā dažādos pasākumos vismaz vienu reizi piedalījās 1497 iedzīvotāji.

 

Papildus aktivitātēm laika periodam no 2020.gada līdz 2023.gada 20 decembrim ir piešķirts finansējums 72377 EUR. Valkas novadam projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” piešķirtais kopējais finansējums ir 178942 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 152100.70 EUR un valsts finansējums 26841.30 EUR. Par papildus piešķirto finansējumu ir jānoorganizē vismaz 341 pasākums.

 

Plānotie pasākumi laika posmā ir:

  • turpināsies peldēšanas apmācība sākumskolas bērniem Valgas baseinā,
  • peldēšana senioriem un ģimenēm ar bērniem Valgas baseinā,
  • vingrošana “LSK Sociālā aprūpes centra iemītniekiem”, senioriem, jaunajām māmiņām un sēdoša darba darītājiem,
  • sporta pasākumi pirmskolas izglītības iestāžu un skolu bērniem,
  • pasākumi “Pārbaudām veselību!” Valkā un pagastos,
  • lekcijas pusaudžiem “seksuālā un reproduktīvā veselība”,
  • pasākumi “Veselīgs uzturs” pirmskolas vecuma bērniem un skolēniem,
  • lekcija par tēmu “Sirds un asinsvadu slimības”,
  • ekskursijas senioriem.

 

Par konkrētiem pasākumu norises laikiem, tiks sniegta informācija “Valkas novada vēstīs” un Valkas novada mājas lapā www.valka.lv.

 

Aicinām visus Valkas novada iedzīvotājus piedalīties Jums interesējošos iepriekš minētajos pasākumos! Esiet mīļi gaidīti!

 

Gunta Smane

Attīstības un plānošanas

nodaļas vadītāja

t. 26463408

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.