23.03.2021
Parakstīts nomas līgums par ražošanas ēku un teritoriju “Zaļkalni” Kārķu pagastā

 

19. martā starp Valkas novada domi un mēbeļu produktu ražošanas uzņēmumu SIA "WEGA" noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums par ražošanas ēku un teritoriju “Zaļkalni”, Kārķu pagastā.

 

Investīciju objekta “Ražošanas ēka un teritorija “Zaļkalni”, nomas tiesības uz 30 gadiem minētais uzņēmums ieguva izsoles rezultātā, kas norisinājās 26. februārī. Objekts tiek iznomāts mēbeļu un interjera produktu ražošanas un montāžas ražotnes vajadzībām.

 

Izsoles objektu “Ražošanas ēka un teritorija “Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads” veido:

  • zemes vienība 0.6680ha platībā;
  • ražošanas ēkas, kas sastāv no biroja korpusa, ražošanas/noliktavu korpusiem;
  • pievedceļš, slēgtā ugunsdzēsības tvertne, labiekārtota teritorija;
  • apbūves tiesība uz zemes vienību “Zaļkalni”, visā tās platībā.

 

Ražošanas teritorija īpašumā “Zaļkalni” izveidota Valkas novada domes Eiropas Savienības fonda projekta - Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2.atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

 

Projekta mērķis ir Valkas novada degradētās teritorijas atjaunošana, atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā.

 

Projekts tiek īstenots 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2.atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 402 282,57 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 1 037 752,80 EUR un neattiecināmās izmaksas 364 529,77 EUR. 208 182,69 EUR ir ERAF finansējums, 262 141,23 ir snieguma rezerve, 22 242,27 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 545 186,60 EUR attiecināmajām izmaksām un 364 529,77EUR neattiecināmajām izmaksām.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ivo Leitis,

Valkas novada domes

Sabiedrisko attiecību speciālists

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.