17.12.2012
Pašvaldību darbinieki turpina apmācības par energoefektivitāti

Valmieras pilsētas pašvaldības, tās iestāžu un partnerinstitūciju speciālisti turpina pilnveidot zināšanas par energoefektivitāti, Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto energoefektivitātes projektu sagatavošanu un ieviešanu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/069 „Pašvaldības speciālistu kapacitātes paaugstināšana, sekmējot kvalitatīvu energoefektivitātes projektu sagatavošanu, īstenošanu un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu” ietvaros.

 

Projektā paredzētajās apmācībās piedalās arī speciālisti no Amatas, Cēsu, Valkas, Smiltenes un Strenču novadu pašvaldībām. Aktivitātes nodrošinās kopējas kvalitātes celšanu speciālistu vidū, paaugstinot darba efektivitāti pašvaldībās. Speciālistiem būs iespēja izmantot projekta ietvaros tapušās, sagatavotās apmācību prezentācijas, kas tiek izsniegtas kā mācību materiāli, informē Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības un projektu vadības nodaļas projektu vadītāja Elīna Ignaškova: „Projekta darbības rezultātā ieguvējas būs arī netiešās mērķa grupas – Vidzemes reģiona pašvaldības un partnerinstitūciju iedzīvotāji, t.sk. 27 tūkstoši Valmieras pilsētas iedzīvotāji, kuri izmantos projektus, kas tiks sagatavoti un īstenoti, lai dotu ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas nodrošināšanai – samazinot kaitīgo izmešu daudzumu, samazinot patērētās enerģijas daudzumu, uzlabojot dzīves kvalitāti un komfortu mājokļos, kā arī siltinot ēkas, tās iegūst jaunu veidolu, tādā veidā sakārtojot pilsētvidi”.

 

Smiltenes novada pašvaldības tehniskais direktors Uldis Rudzītis par ieguvumiem projekta ietvaros: „Noteikti var teikt, ka aktuālo projektu realizācijā iesaistītie Smiltenes pašvaldības darbinieki izmanto arī seminārā gūtās zināšanas un atziņas. Tas izpaužas dažādi, no precizētiem darbu uzdevumiem, nolikumiem, līgumu nosacījumiem līdz projektu realizācijas, būvuzraudzības kontrolei un atskaišu sagatavošanai. Semināros skatam jautājumus gan par teoriju, normatīvo bāzi, gan praktiskākas lietas – piemērus, ieviešanas problēmas, dažādu pieredzi, apskatam reālus objektus gan Valmierā, gan projekta partneru pašvaldībās. Laba lieta ir arī tas, ka iepazīstamies ar ārvalstu /Vācijas/ praksi, pieredzi, piemēriem un kā to izmantot Latvijā. Smiltenes novada pašvaldībā realizēti vairāki izglītības iestāžu siltināšanas projekti, kā arī vērojama reāla kustība daudzdzīvokļu māju siltināšanā”.

 

Kā vienu no semināru ciklu būtiskiem ieguvumiem U.Rudzītis min iespēju tikties ar vairāku citu pašvaldību speciālistiem un iestāžu vadītājiem: „Rezultātu, tas ir ekspluatācijā nodotu būvobjektu, varētu sasniegt dažādi, arī vienkāršāk kā pašlaik. Taču pašvaldībām jāievēro arī projektu finansētāja t.s. vadlīniju nosacījumi, jāseko līdz kārtējiem iepirkuma likuma grozījumiem. Projektu iesniegšanas termiņi, energoauditu un tehnisko projektu kvalitāte, auditoru un projektētāju atbildība. Minētais tad arī ir tas jautājumu bloks par ko varam pārrunāt ar citu novadu speciālistiem.”

 


Projekts tiek realizēts darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" ietvaros, kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 24 297,73. To 100 % apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds.

 

Informāciju sagatavoja:

Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Kristīne Melece, 26553317

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.