18.01.2019
Noslēgusies projektu izvērtēšana Valkas novada pašvaldības rīkotajā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā

 

 

 

 

Pērnā gada nogalē noslēgusies projektu izvērtēšana Valkas novada pašvaldības rīkotajā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā.

 

Projekta pieteikumus konkursam bija iesniegušas 3 organizācijas, vērtēšanas komisija apstiprinājusi 2 projektus, kuri tiks īstenoti, līdztekus jau esošajām projekta “Pumpurs” aktivitātēm.

Sākot no janvāra, un gandrīz visa gada garumā, jauniešiem būs iespēja iesaistīties interesantos pasākumos, ko realizēs biedrība “Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība” projekta “Lec kaleidoskopā” ietvaros.

 

Projekta „Lec kaleidoskopā!” mērķis - Sniegt atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo iesaistei aktivitātēs ārpus formālās izglītības. Mērķa sasniegšanai izvirzīti uzdevumi - Celt izglītojamo labsajūtu skolā, mazināt sociālo izolāciju un vienaudžu agresiju. Veicināt piederības sajūtu skolai un klasei. Mācīt izglītojamos mācīties. Palīdzēt jauniešiem paaugstināt viņu pašapziņu un pārliecību saviem spēkiem, lai viņi spētu patstāvīgi apzināties savas spējas un iespējas.

 

Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100% tiek nodrošināts no projekta “Pumpurs” līdzekļiem.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada pašvaldības

jauniešu iniciatīvas projektu konkursa koordinatore

Romina Meļņika

Tel.nr. 29472781

e-pasts: romina.melnika@valka.lv

Semināra iela 21, Valka

 

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.