05.10.2017
Pieredzes apmaiņas vizīte Bodo pašvaldībā Norvēģijā

Divpusējās sadarbības fonds Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Nacionālā klimata politika” projekta “Pieredzes apmaiņas vizīte Bodo pašvaldībā Norvēģijā par klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģiju izstrādi un pasākumu īstenošanu vietējā līmenī” ietvaros delegācija no Valkas novada domes laikā no 2017.gada 19.septembra līdz 22.septembrim apmeklēja Bodo pašvaldību Norvēģijā. Valkas novada domi pārstāvēja priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja Ilze Grandava, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane un Attīstības un projektu daļas vadītāja Jana Putniņa.

 

Pieredzes apmaiņas vizītes mērķis bija izveidot ilgtermiņa sadarbību, iegūt un apmainīties ar zināšanām, pieredzi un labās prakses piemēriem ar programmas donorvalsts pašvaldību par vietējo pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumu ieviešanu un vietējo pielāgošanās stratēģiju izstrādi. Vizītes laikā pašvaldības pārstāvji iepazinās ar Bodo pašvaldību, pašvaldības plānošanas dokumentu izstrādes procesu un saturu, viedās pilsētas, viedā transporta un sabiedrības veselības koncepcijām, klimata pārmaiņu un energoefektivitātes jautājumiem, ilgtspējīgas ekonomikas teoriju un apmeklēja Bodo energouzņēmumu (Bodo energi) un Nord universitāti (Nord University).

 

Tā kā Valkas novada dome Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE 2015 apakšprogramma LIFE pielāgošanās klimata pārmaiņām projekta LIFE LOCAL ADAPT (Klimata pārmaiņu pielāgošanās jautājumu integrēšana vietējo pašvaldību darbībā) ietvaros izstrādā Valkas novada pašvaldības pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju un monitoringa sistēmu, pieredzes apmaiņas vizīte veicināja pašvaldības speciālistu zināšanu līmeņa un kapacitātes celšanos un deva iespēju izvērtēt un salīdzināt esošo situāciju saistībā ar klimata pārmaiņām un vietējo plānošanas dokumentu un investīciju plāna pilnveidošanu. Pieredzes apmaiņas vizītei ir liels potenciāls attīstīt turpmāko sadarbību nākotnē gan kopīgu projektu izstrādē un īstenošanā, gan citos ar pašvaldību saistītos jautājumos.

 

Kopējās projekta izmaksas 8294,01 EUR, programmas finansējums 100% apmērā.

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

Tālr.: 64722250

e-pasts: jana[punkts]putnina[uz]valka[punkts]lv

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.