24.07.2018
Projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” aktivitātes augustā

 

Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros 2018.gada augusta mēnesī norisināsies sekojošas aktivitātes:

  • otrdienās un ceturtdienās, plkst. 9:00 – 10:00, Valkā, Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas ēkā, Semināra ielā 23, notiek pasākumu cikls “Vingrošana senioriem 2017. – 2019.gadā”.
  • 24.augustā, plkst.15:00, Valkā, Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas ēkā, Semināra ielā 23, 2.stāvā, aicināti visi interesenti uz kārtējo praktisku, izglītojošu nodarbību par ekonomiska, veselīga uztura tēmu pasākumu ciklā “Praktiskas, izglītojošas nodarbības par ekonomiska, veselīga uztura tēmu 2017. - 2019.gadā”.
  • No 21.08 – 23.08 Veselības nedēļa - 2018 . Pasākuma ietvaros ikvienam novada iedzīvotājam tiek dota iespēja bez maksas pārbaudīt savu veselības stāvokli pie medicīnas speciālista: Nosvērties, nomērīties un noteikt ķermeņa masas indeksu (ĶMI), izmērīt asinsspiedienu un pulsu,noteikt cukura līmeni asinīs,izmērīt holesterīnu,pārbaudīt uz B hepatītu un C hepatītu, piedāvājums būs arī uz HIV (specifisko mērījumu skaits ir ierobežots, ņemot vērā ES fonda projekta budžetu),saņemt medicīnas personāla īsu konsultāciju par iegūtajiem rādījumiem, kā arī par tālāko nepieciešamo rīcību.

 

 

Pasākuma norises vietas:

21.augustā

VALKĀ, Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” telpās, Semināra ielā 23, no 10:00 līdz 16:00

 

22.augustā

Ērģemes pagasta pārvaldes telpās, “Pūcītēs”,  no 9.00 līdz 12:30

Valkas pagastā, Lugažu muižā, 1.stāva mazajā zālītē no 13:00 līdz 16:30

 

23.augustā

Valkas pagastā, Sēļos, Māja 22, 1.stāva zālītē, no 8.30 līdz 11:30

Zvārtavas pagastā, pagasta pārvaldes telpās, “Luturskolā”, no 12.00 līdz 16:00

 

  • pirmdienās, sākot ar 27.augustu, plkst. 18:15, Valkā, notiek 40 minūšu garas fizisko aktivitāšu nodarbības pasākuma “Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem 2018.gada” cikla ietvaros. Vingrošanas nodarbības notiks katru pirmdienu: http://valka.lv/lv/calendar

 

Visi projekta pasākumi notiek BEZ MAKSAS!!!

Aicināti visi Valkas novada iedzīvotāji piedalīties sev interesējošos iepriekš minētajos pasākumos!

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Gunta Smane

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.