16.05.2018
Projekta “Zaļā dzelzceļa līnija” ietvaros īstenotas jaunas aktivitātes

 

Projekta “Zaļā dzelzceļa līnija” (“Green Railway”, projekta nr. Est-Lat24) ietvaros ir izbūvēti divi jauni gājēju/riteņbraucēju tiltiņi posmā “Žuldiņas” – Latvijas/ Igaunijas robeža. Tiltiņi ir izbūvēti, lai tūristi un vietējie iedzīvotāji varētu viegli pārvietoties pa esošo taku. Tuvākajā laikā šajā posmā plānoti arī takas tīrīšanas darbi (krūmu izciršana).

 

Paralēli notiek sliežu riteņu izgatavošanas darbi, viens sliežu ritenis jau gandrīz ir gatavs. Projekta ietvaros plānoti divi sliežu riteņi, ar kuriem varēs pārvietoties pa sliedēm no vecās Valkas dzelzceļa stacijas līdz Latvijas-Igaunijas robežai. Sliežu riteņus izgatavo metālapstrādes uzņēmums SIA “Akords-3”.

 

Projekta ietvaros plānotas vēl citas aktivitātes: informatīvo zīmju un stendu uzstādīšana visā “Green Railways” maršrutā, kā arī teritorijas sakopšana (krūmu izciršana) pie vecās Valkas dzelzceļa stacijas, kur jau rudenī projekta ietvaros tika uzstādīta atpūtas vieta un izveidota novietne sliežu riteņiem. Atpūtas vietu un novietni izgatavoja uzņēmums SIA “MJ Eirobūve”.

 

“Green Railway” projekts tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot kopīgu tūrisma maršrutu caur Latviju un Igauniju, atjaunojot vecās šaursliežu dzelzceļa līnijas.

 

Valkas novada domes kopējais projektā piešķirtais budžets ir 34225,00 EUR, no kuriem 29091,25 EUR (85% no izmaksām aktivitātēm Valkas novadā) līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts tiek īstenots no 2017. gada 1. marta līdz 2019. gada 30. aprīlim. Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija, tā kopējais budžets ir 1 174 938 EUR, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Projektu vadītājs: Toms Simtiņš

 

 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild autors un tā neatspoguļo Igaunijas - Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli.

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.