07.07.2022
Projekts “Kustīgi, lustīgi Lustiņdruvā” pabeigts

 

Valkas novada pašvaldība ir īstenojusi projektu “Kustīgi, lustīgi Lustiņdruvā” (Nr. 22-09-AL29-A019.2201-000003). Projekts realizēts Kārķos, Lustiņdruvā, un tas tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “No Salacas līdz Rūjai”.

 

Kādu laiku iepriekš jau bija atklāšanas pasākums, taču tagad pašvaldība ir sagatavojusi arī visu nepieciešamo dokumentāciju maksājuma pieprasījuma iesniegšanai, un tad projekts būs pilnībā realizēts. SIA “SS-Būve” izgatavoja un uzstādīja visus paredzētos vides objektus. Kopumā uzstādīti šādi vides un aktīvas atpūtas objekti - koka auto, šūpoles ar rūķi, koka motocikls, Lāču sols, Meža trenažieris - rotējošs baļķis, rāpšanās rīks un pievilkšanās stienis. Arī SIA “Amro Baltic” ir uzstādījis apmeklētāju plūsmas skaitītāju, kas nepieciešams, lai saprastu dabas noslodzi, kā arī tas būs ļoti noderīgi dažādu tūrisma produktu attīstīšanai uzņēmējiem un pašvaldībai.

 

Projekta mērķis ir sniegt aktīvas, interesantas, kvalitatīvas, dabas izzinošas un izglītojošas atpūtas iespējas vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem Valkas novadā un visā biedrības “No Salacas līdz Rūjai” teritorijā, izvietojot dabas takā “Lustiņdruva” oriģinālus septiņus vides objektus, kas piemēroti visām apmeklētāju vecuma grupām. Uzskaitīt un analizēt apmeklētāju skaitu un plūsmu, uzstādot apmeklētāju plūsmas skaitītāju, kas palīdzētu saprast dabas noslodzi, kā arī kalpotu dažādu tūrisma objektu attīstīšanai uzņēmējiem un pašvaldībai.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 13 645,17 EUR, attiecināmās izmaksas veido 13 645,17 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 12 280,65 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 1364,52 EUR jeb 10 % no attiecināmajām.

 

Visi Valkas novada iedzīvotāji un ciemiņi ir laipni aicināti Lustiņdruvā izbaudīt jaunās un esošās aktivitātes!

 

Foto: Roberts Johansons

 

Projekta vadītājs: Toms Simtiņš

 

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.