12.12.2018
Projekts “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas pagastā” ir noslēdzies

 

Valkas novada dome ir realizējusi projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas pagastā” (Nr. 17-09-A00403-000185). Projekta ietvaros tika veikta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK kods 632881:02, pik.01/90-16/30 projektēšana, izbūve un būvuzraudzība. Izbūvējamā meliorācijas sistēma atrodas Valkas pagastā “Ķeizarpurvs - Pedele”. Būvprojektu izstrādāja SIA “Valkas meliorācija”, būvniecības darbus veica SIA “Riga rent” un būvuzraudzību veica SIA “Ķikuti-99”.

 

Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru lauksaimniecības attīstībai, meža ražības, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes paaugstināšanai, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas palielināšanai.

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 72 422,85 EUR, kopējās attiecināmās izmaksas ir 57 549,17 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 51 794,25 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 5754,92 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām. Neattiecināmās izmaksas ir 14 873,68 EUR.

 

 

Projekta vadītājs: Toms Simtiņš

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.