30.09.2014
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valkas novadā

2014. gada 23. septembrī starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Valkas novada domi tika parakstīts līgums par projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valkas novadā” īstenošanu. Projekts tiek finansiāli atbalstīts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un Valsts budžeta dotācijām pašvaldībām.

 

Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabot viņu dzīves kvalitāti, radot 10 jaunus publiskā interneta piekļuves punktus (PIPP) un uzlabojot 10 esošos PIPP, paaugstinot piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai.

 

Projekta realizācijas rezultātā tiks izveidoti 10 jauno PIPP un pilnveidoti 10 esošie PIPP. Jaunie un esoši PIPP tiks aprīkoti ar dažādu datortehniku, projekta ietvaros ir plānots iegādāties datortehniku ar nepieciešamo programmatūru (29 gab.), monitorus (29 gab.), daudzfunkcionālās iekārtas ar A3 formātu (krāsainās) (3 gab.), daudzfunkcionālās iekārtas ar A3 formātu (melnbaltās) (5 gab.), bezvada tīkla iekārtas (19 gab.) un izveidot interneta tīklu ar bezvada tīkla iekārtu (1 gab.).

 

Pēc projekta realizācijas jebkuram Valkas novada iedzīvotājam būs iespēja bez maksas apmeklēt un izmantot datortehniku ar internetu šādās adresēs:

Adreses, kur atradīsies jaunizveidotie PIPP: Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701 „Mierkalna tautas nams”, Zvārtavas pag., Valkas nov., LV-4735 „Druvas”, Vijciems, Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 „Tautas nams”, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716 „Pūcītes”, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711 Rīgas iela 41, Valka, Valkas novads, LV-4701 Emīla dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV-4701 „Starteri”, dzīv.nr. 2, Omuļi, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711 „Kārķu skola”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716 „Māja 20”, dzīv. nr. 15, Sēļi, Valkas pag., Valkas nov., LV-4723

 

Adreses, kur atrodas esošie PIPP, kuri tiks pilnveidoti:

Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV-4701

„Lugažu muiža”, Valkas pag., Valkas nov., LV-4701

Semināra iela 27, Valka, Valkas novads, LV-4701

„Luturskola”, Stepi, Zvārtavas pag., Valkas nov., LV-4735

„Arkādijas”, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711

Rīgas iela 64, Valka, Valkas novads, LV-4701

„Dalderi”, Vijciems, Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733

„Ausmas”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716

„Valžkalni”, Turna, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711

Pamatskola, Zvārtavas pag., Valkas nov., LV-4735

 

Projekta plānotās kopējās izmaksas EUR 38584,71, no tām projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 38584,71. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi ir 85% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 32797,00.

Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām sastāda 3% no attiecināmām izmaksām jeb EUR 1157,54, Valkas novada domes līdzfinansējums ir 12% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 4630,17.

Projekts tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.2.2.2. aktivitātes "Publisko interneta pieejas punktu attīstība " ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:

Toms Simtiņš

Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs

Mob. tālr.: 25625455

E – pasts: toms[punkts]simtins[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.