02.05.2022
"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā"

Valkas novada pašvaldībā 2022. gada 2.maijā tika rīkots seminārs sistēmas un tīklu apsaimniekotājiem un uzturētājiem par projekta nr. EKII-3/2 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā” aktivitātēm un rezultātiem.

 

Seminārā laikā sistēmas un tīklu apsaimniekotāji un uzturētāji tika informēti par projekta norisi, izveidoto sistēmu, tās uzstādīšanu, darbību un ieguvumus.

 

Projekta ietvaros tika iegādāti un uzstādīti jauni energoefektīvi gaismekļi ar sensoriem un ieviesta viedā apgaismojuma sistēma. Plānotais elektroenerģijas ietaupījums 119.155 MWh/gadā un plānotais CO2 ietaupījums 12.988 tonnas gadā.

 

Projekts tiek īstenots Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar pilsētvides tehnoloģijām" ietvaros. Projekta kopējās izmaksas 318 549,92 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 306 493,00 EUR un neattiecināmās izmaksas 12 056,92 EUR. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansējums sastāda 70% no attiecināmajām izmaksām jeb 214 545,10 EUR. Valkas novada domes līdzfinansējums ir 104 004,82 EUR.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Attīstības, plānošanas un tūrisma nodaļas

projektu vadītāja

Inga Aleksejeva

e-pasts: inga.aleksejeva@valka.lv

tel.nr. 26128051

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.