30.11.2012
Tehniskā aprīkojuma iegāde Kārķu tautas namam

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu Valkas novada Kārķu tautas namā iegādāts un uzstādīts jauns, mūsdienu prasībām atbilstošs tehniskais aprīkojums – skaņas un gaismas aparatūra (t.sk. datu projektors) un skatuves pakāpieni.

 

Projekts „Gaišāk. Ērtāk. Skanīgāk” īstenots Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Projekta mērķis ir nodrošināt vietējo iedzīvotāju brīvā laika, radošo izpausmju u.c. aktivitāšu veiksmīgu, kvalitatīvu un daudzveidīgu norisi, attīstīšanu, pilnveidošanu un baudīšanu, tādējādi, veicinot tautas nama kā pagasta kultūras centra attīstību.


Saskaņā ar iepirkuma procedūru, visu pamatlīdzekļu piegādi un uzstādīšanu veica uzņēmums SIA „DIOGENS AUDIO”. Projekta kopējās izmaksas 20 609,34 LVL (t.sk. PVN 21 %) no kurām attiecināmās izmaksas 17 032,51 LVL. ELFLA līdzfinansējums 15 329,26 LVL jeb 90 % no kopējām attiecināmajām izmaksām. Valkas novada domes finansējums 1 703,25 LVL jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām. Informāciju sagatavoja: Jana Putniņa Attīstības un plānošanas nodaļas Attīstības un projektu daļas Projektu vadītāja Mob. tālr.: 26414197 Tālr.: 64722250 E – pasts: jana[punkts]putnina[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.