15.10.2018
Tiek turpināti būvdarbi Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internātā

 

2018. gada 23. janvārī Valkas novada dome noslēdza līgumu ar SIA “Woltec” par būvdarbiem projektā “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”, kas paredz internāta pārbūvi. Lai veicinātu skolēnu skaitu Valkas novadā, tiks izbūvēts moderns, mūsdienu prasībām atbilstošs internāts Domes bulvārī 3. Paredzētā mērķa grupa ir 1.-12. klašu skolēni.

 

Šobrīd būvdarbi internātā noris pilnā sparā – darbi pie ēkas fasādes jau kādu laiku atpakaļ pabeigti, un šobrīd noris intensīvs darbs iekštelpās. Būvniecības darbus plānots pabeigt līdz 2019. gada janvāra beigām, kam sekos internāta iekārtošana, lai pēc iespējas ātrāk varētu uzņemt pirmos iemītniekus. Tāpat, paralēli darbiem iekštelpās, notiek arī internāta apkārtējās teritorijas labiekārtošana.

 

Internāta būvniecības kopējās izmaksas ir 1 323 562,25 eiro (bez PVN). Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums no kopējām izmaksām internātam ir 40%, pārējo līdzfinansē Valkas novada dome.

 

Jautājumu gadījumu sazināties ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes pārvaldes nodaļas vadītāju Rolandu Rastaku (25779961) vai Attīstības un plānošanas nodaļas, attīstības un projektu daļas projektu vadītāju Kristīni Juhņeviču (26128051)

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas

Projektu vadītāja

Kristīne Juhņeviča

Tiek turpināti būvdarbi Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internātā
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.