24.01.2018
Tiek uzsākti aušanas darbi projektā “Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim”

 

 

Biedrības “Atbalsts Valkai” apstiprinātajam projektam “Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim” LEADER programmā, ir uzsākti izstrādes darbi. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA".

 

Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

Projekta mērķis ir iegādāties trūkstošo tērpa daļu Valkas novada sieviešu korim "Ziemeļstīga", lai pilnveidotu kultūrizglītojošās aktivitātes un saglabātu kultūras mantojumu un latviešu tautas tradīcijas, un veicinātu latvisko identitāti un reģionālo (Vidzemes) piederību.

Projekta ietvaros plānots iegādāties sieviešu tautiskos brunčus.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2700,00 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 2430,00 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 270,00 EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas

Projektu vadītāja

Inga Aleksejeva

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.