18.04.2017
Tiek uzsākti būvniecības darbi projektam “Esi kustīgs un lustīgs Valkā”

Biedrības “Jauniešu klubs “Pēda”” apstiprinātajam projektam “Esi kustīgs un lustīgs Valkā” LEADER programmā, ir uzsākti būvniecības darbi. Projekta ietvaros paredzēts izveidot āra trenažieru laukumu Valkas pilsētā, Ausekļa ielā 9. Āra trenažiera laukums paredzēts dažādām vecuma un dažādas sagatavotības grupām, kā arī ar trenažieriem varēs nodarbināt dažādas muskuļu grupas. Trenažieru laukums tiks noklāts ar gumijotu virsmu, kas samazina traumu risku kritiena gadījumā. Laukumā paredzēti pieci dažādi trenažieri dažādām muskuļu grupām, pievilkšanās stienis trīs dažādos augstumos, līdztekas, divi soliņi un neliels bērnu rotaļu laukums.

 

Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

 

Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot fizisko aktivitāšu iespējas brīvā dabā Valkas pilsētā visām vecuma grupām, radot jaunu vidi, kur uzlabot fiziskās un garīgās veselības stāvokli.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 16422,12 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 14779,91 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 1642,21 EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

 

Informāciju sagatavoja:

biedrība "Jauniešu klubs "Pēda""

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.