10.06.2022
Top pirmie vides objekti Lustiņdruvā

Valkas novada pašvaldība īsteno projektu “Kustīgi, lustīgi Lustiņdruvā” (Nr. 22-09-AL29-A019.2201-000003). Projekts tiek īstenots Kārķos, Lustiņdruvā, un tas tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzījusi biedrība “No Salacas līdz Rūjai”.

 

SIA “SS-Būve” jau ir izgatavojusi pirmos vides objektus, un tie tiek uzstādīti Lustiņdruvas teritorijā. Kopumā paredzēts uzstādīt šādus vides un aktīvas atpūtas objektus - koka auto, šūpoles ar rūķi, koka motocikls, Lāču sols, Meža trenažieris - rotējošs baļķis, rāpšanās rīks un pievilkšanās stienis. Tuvākajā laikā SIA “Amro Baltic” piegādās un uzstādīs apmeklētāju plūsmas skaitītāju, kas nepieciešams, lai saprastu dabas noslodzi, kā arī tas būs ļoti noderīgi dažādu tūrisma produktu attīstīšanai uzņēmējiem un pašvaldībai.

 

Projekta mērķis ir sniegt aktīvas, interesantas, kvalitatīvas, dabas izzinošas un izglītojošas atpūtas iespējas vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem Valkas novadā un visā biedrības “No Salacas līdz Rūjai” teritorijā, izvietojot dabas takā “Lustiņdruva” oriģinālus septiņus vides objektus, kas piemēroti visām apmeklētāju vecuma grupām. Uzskaitīt un analizēt apmeklētāju skaitu un plūsmu, uzstādot apmeklētāju plūsmas skaitītāju, kas palīdzētu saprast dabas noslodzi, kā arī kalpotu dažādu tūrisma objektu attīstīšanai uzņēmējiem un pašvaldībai.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 13 645,17 EUR, attiecināmās izmaksas veido 13 645,17 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 12 280,65 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 1364,52 EUR jeb 10 % no attiecināmajām.

 

Foto: Sandra Pilskalne

 

Projekta vadītājs: Toms Simtiņš

 

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.