18.04.2018
Trešajā projekta LIFE LOCAL ADAPT ziņu lapā plašāks apskats par Valkas novada domes aktivitātēm

 

 

 

Valkas novada dome īsteno Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu LIFE LOCAL ADAPT jeb “Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā” (Integration of climate change adaption into the work of local authorities).

 

Iznākusi projekta trešā ziņu lapa angļu valodā un vācu valodā.

 

Trešajā ziņu lapā aprakstītas Valkas novada domes aktivitātes pielāgošanās klimata pārmaiņām jomā. No 30 valsts līmeņa klimata pārmaiņu riskiem kā nozīmīgi Valkas novadam tika identificēti riski ar visaugstāko iestāšanās un ietekmēšanas iespējamību: (1) Hronisko slimību (SAS, diabēts, u.c.) saasinājumi un nāves gadījumu pieaugums; (2) Paaugstinās saslimšanas un/vai endēmiskas kļūst infekciju slimības, ko izplata pārnēsātāji; (3) Vētru bojājumu pieaugums jumtu segumam; (4) Sadales tīklu bojājumi vēja brāzmu ietekmē; (5) Lietus gāžu plūdu radīto ceļu bojājumi. Pēc klimata pārmaiņu nelabvēlīgās ietekmes ierobežošanas pasākumu izvērtēšanas, līdz 2018.gada beigām tiks sastādīts rīcības plāns – Valkas novada klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģija. Papildus trešajā projekta ziņu lapā aprakstītas pārējo projekta partneru aktivitātes un plānotie projekta pasākumi.

 

Valkas novada dome ir viens no sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Drēzdenes Tehniskā Universitāte (Vācija). Projekta kopējās izmaksas ir 51 210 EUR, t.sk., LIFE programmas finansējums 30 270 EUR un valsts budžeta finansējums 16 400 EUR.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Jana Putniņa

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.