17.12.2018
Turpinās būvdarbi Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A

Eiropas Savienības fonda projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” ietvaros 2018. gada martā tika uzsākti ražošanas teritorijas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A būvdarbi.

 

Projekta ietvaros plānots izbūvēt jaunas ražošanas ēkas un ar to saistīto infrastruktūru, labiekārtot teritoriju un ierīkot jaunu industriālo pieslēgumu, elektroenerģijas jaudas palielināšanai. Aktivitātes tiek īstenotas, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā.

 

Projekts tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskais atbalsta mērķis “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Projekta aktivitātes attiecināmās izmaksas 3166759,64 EUR, t.sk., ERAF finansējums 2493905,22 EUR un valsts budžeta dotācija 132030,27 EUR.

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

Tālr.: 64722250

e-pasts: jana.putnina@valka.lv

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.