30.07.2020
Turpinās Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanas darbi

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros 2020. gada aprīlī tika uzsākti  Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa restaurācijas un atjaunošanas darbi.

 

Projekta ietvaros tiek veikta laukakmeņu mūra izkritušo akmeņu un akmeņstarpu tukšuma daļēja aizmūrēšana. Pils 4. stāvā izbetonētas strēlnieku kameru grīdas un dzelzsbetona balstgredzens. Strēlnieku kamerās izbūvētas jumta konstrukcijas koka balstošie elementi.

 

Pašlaik tiek būvēta jumta koka konstrukcija, kuras svars sasniedz aptuveni 22 tonnas. Konkstrukcijas izbūvēta pils torņa pieguļošajā teritorijā uz zemes un augusta vidū to plānots ar speciāla autoceltņa palīdzību uzcelt uz torņa.

 

“Ērģemes pils Ziemeļu torņa drupu apjumšana ir pirmais šāda veida projekts, kas, no vienas puses – atjauno šī 15. – 16. gs. torņa viduslaiku silueta aprises, bet, no otras puses – saglabā nepārveidotas torņa mūru augšdaļu tajā saglabātības pakāpē, kādā tā bijusi pirms konservācijas darbiem,” skaidro arhitekts Pēteris Blūms. “20. gs. ierastā prakse viduslaiku torņu jumtu atjaunošanā to darīja uz restaurētām vai izlīdzinātām torņu mūru augšdaļām, kā tas darīts Cēsu, Turaidas, Bauskas, pilsdrupās. Savukārt, Limbažu, Raunas, Siguldas torņu drupu aizsargjumti veidoti, izmainot šo torņu sākotnējās aprises. Līdz ar to Ērģemes pils Ziemeļu tornis gan atgūs savu sākotnējo veidolu, gan paliks ar nepārveidotiem mūriem, kas dos iespēju arī nākotnes viduslaiku būvmākslas pētniekiem pētīt nevis 21. gadsimta reprodukcijas, bet oriģinālus.”

 

Atjaunošanas būvdarbus veic uzņēmums SIA “Warss+”, reģ. Nr. 44103055272. Būvdarbu autoruzraudzību veic SIA “Konvents”, reģ. Nr. 40103103769.

 

Vienošanās par Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” (Nr. 5.5.1.0/17/I/004) īstenošanu, kas paredz atjaunot deviņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus septiņu pašvaldību administratīvajās teritorijās, starp Siguldas novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta 2018.gada 5.martā.  Valkas novada dome, Cēsu, Amatas, Pārgaujas novadu pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldība, Rubenes Evaņģēliski luteriskā draudze, Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze un Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze ir Siguldas novada pašvaldības partneris projekta īstenošanā. Projekta ietvaros paredzēts ieguldījums deviņos valsts nozīmes kultūras mantojuma objektos, saglabājot un atjaunojot to vērtības, kā arī paaugstinot to pieejamību sabiedrībai un radot jaunus, mūsdienīgus pakalpojumus.

 

Projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” kopējās izmaksas plānotas 9 585 009,81 EUR apmērā, no kā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 5 634 000 EUR. Valkas novada domes kopējās plānotās projekta izmaksas ir 224 225.82 EUR, tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas  - 117 647,06 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums 100 000 EUR.

 

Foto: M. Zālītis

 

Informāciju sagatavoja:

Ivo Leitis,

Valkas novada domes

Sabiedrisko attiecību speciālists

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.