30.04.2019
Tuvākajā laikā tiks uzsākta Ražošanas teritorijas būvniecība Kārķos

 

 

2019. gada 19. februārī Valkas novada dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Vienošanos Nr. 5.6.2.0/17/I/026 par Eiropas Savienības fonda projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir Valkas novada degradētās teritorijas atjaunošana, atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā. Projekta ietvaros paredzēts izveidot ražošanas teritoriju īpašumā “Zaļkalni”, Kārķu pagasts, Valkas novads. Projekta īstenošanas laiks no 2019. gada 19. februāra līdz 2021. gada 18. februārim.

 

Iepirkuma procedūras rezultātā noskaidrots, ka ražošanas ēkas “Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads būvniecību veiks uzņēmums SIA “BAZALTS”, reģ. Nr. 44103000378 (kopējā līgumcena bez PVN EUR 1 320 966,95) un būvdarbu būvuzraudzību veiks SIA “Marčuks”, reģ. Nr. 42403037066 (kopējā līgumcena bez PVN EUR 22 922,00). Būvdarbu autoruzraudzību veiks būvprojekta izstrādātājs SIA “Geo Consultants”, reģ. Nr. 40003340949 (kopējā līgumcena bez PVN EUR 2800,00).

 

Projekts tiek īstenots 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2.atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 402 282,57 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 1 037 752,80 EUR un neattiecināmās izmaksas 364 529,77 EUR. 208 182,69 EUR ir ERAF finansējums, 262 141,23 ir snieguma rezerve, 22 242,27 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 545 186,60 EUR attiecināmajām izmaksām un 364 529,77EUR neattiecināmajām izmaksām.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Toms Simtiņš

Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītājs

Mob. tālr.: 25625455

E-pasts: toms.simtins@valka.lv

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.