12.07.2022
Uzsākta projekta “Ērģemes kapsētas digitalizācija un teritorijas labiekārtošana - tilts no pagātnes uz nākotni” īstenošana

Valkas novada pašvaldība ir uzsākusi projekta “Ērģemes kapsētas digitalizācija un teritorijas labiekārtošana - tilts no pagātnes uz nākotni” (Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000010) īstenošanu. Projekts tiek īstenots LEADER programmā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai ir virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

 

Projekta ietvaros ir uzsākta pirmā aktivitāte - Kapsētas digitalizēšana. Šos darbus veic SIA “Cemety”, kas izveidos digitālu kapsētas plānu jeb karti un apkopos datubāzi noteiktā sistēmā. Kapsētu pārvaldnieks sistēmā varēs reģistrēt jaunas apbedījumu vietas, informēt par kapu svētkiem, svecīšu vakariem un citām nozīmīgām lietām. Datu bāzē būs informācija arī par nekoptajām un brīvajam kapu vietām, un statistikas dati par veiktajām apbedīšanām.

 

Tuvākā laikā tiks noslēgti līgumi par konteinertipa publiskās tualetes uzstādīšanu un vairāku vides elementu izgatavošanu (1 informācijas stends, 1 karte, 1 āra galds ar 2 soliem un 1 lokveida sols).

 

Projekta mērķis ir sniegt kvalitatīvu pakalpojumu un pilnveidot esošās pakalpojumu iespējas kapsētas apmeklētājiem no Valkas novada un visas biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” teritorijas, labiekārtojot Ērģemes kapsētu un digitalizējot kapu uzskaites sistēmu. Atvieglot apsaimniekošanu pašvaldībai, un radīt iespēju apmeklētājiem iegūt informāciju par kapu vietām un nodot to nākamajām paaudzēm.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 41 462,36 EUR, attiecināmās izmaksas veido 30 000,00 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 27 000,00 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 3000,00 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām, kā arī 11 462,36 EUR neattiecināmās izmaksas.

 

Projekta vadītājs: Toms Simtiņš

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.