23.08.2022
Uzsākta Sēļu ciema publiskās ārtelpas labiekārtošana

 

Valkas novada pašvaldība uzsākusi projekta “Sēļu ciema publiskās ārtelpas labiekārtošana” (Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000009) īstenošanu. Projekts tiek īstenots LEADER programmā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai ir virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

 

Būvniecības darbus veic SIA “MJ Eirobūve”, projekta ietvaros paredzēts izbūvēt gājēju celiņus plānotajā atpūtas teritorijā (kopējais garums 240m), celiņu paredzēts veidot no grants seguma, sablietējot to. Teritorijā plānots uzstādīt 5 apgaismes ķermeņus ar saules baterijām, lai izgaismotu atpūtas vietu dienas tumšajā laikā. Paredzēts uzstādīt nojumi ar izbūvētu platformu, kur varēs uzstāties dažādi mākslinieki, rīkojot pagasta pasākumus.

 

Lai pilnveidotu plānoto teritoriju, tad, atskaitot projektā paredzētās aktivitātes, Valkas pagasta pārvalde plāno veikt papildus darbus saimnieciskā kārtā – uzstādīt 5 parka soliņus, pārvietot esošās šūpoles, izveidot koku un krūmu stādījumus, atjaunot pludmales volejbola un ielu basketbola laukumus. Atpūtas teritorijas vidū plānots uzstādīt ugunskura vietu.

 

Projekta mērķis ir veicināt izklaides un atpūtas iespēju attīstību Valkas pagastā, Valkas novadā un visā biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” teritorijā, labiekārtojot esošo infrastruktūru un uzstādot mūsdienīgu apgaismojumu. Pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem.

 

Projekta ietvaros Projekta kopējās izmaksas ir 43 758,16 EUR, attiecināmās izmaksas veido 29 994,68 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 26 995,21 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 2999,47 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām, kā arī neattiecināmās izmaksas 13 763,48 EUR.

 

Projekta vadītājs: Toms Simtiņš

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.