21.05.2018
Uzsākta telpu grupu vienkāršota atjaunošana projektā “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”

 

2018. gada 15. maijā starp Valkas novada domi un SIA “Evento”, reģ. Nr. 44103019110, tika parakstīts līgums par būvdarbiem Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa ielas un Raiņa ielas korpusos projektā “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”.

 

Projekta mērķis ir izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, sekmējot uzraudzības rādītāju sasniegšanu.

 

Projektu īstenojot, tiks nodrošināta ergonomiska mācību vide, modernas un mūsdienu tehnoloģijām atbilstošas IKT tehnoloģijas Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa un Raiņa ielas korpusos, kā arī Ozolu sākumskolā. Veicinot skolēnu pieaugumu Valkas pilsētā, tiks izbūvēts moderns, mūsdienu prasībām atbilstošs internāts. Paredzētā mērķa grupa ir 1.-7. un 8.-12. klašu skolēni.

 

Ģimnāzijas telpu grupu atjaunošanas kopējās izmaksas ir EUR 394 864.54 (bez PVN), kur EUR 255 101.42 (bez PVN) paredzēts Ausekļa ielas korpusa telpu atjaunošanai, bet EUR 139 763.12 (bez PVN) - Raiņa ielas korpusa telpu atjaunošanai.

 

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2 654 457,33 EUR, no kurām 1 247 392 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.

 

Jautājumu gadījumu sazināties ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes pārvaldes nodaļas vadītāju Rolandu Rastaku (25779961) vai Attīstības un plānošanas nodaļas, attīstības un projektu daļas projektu vadītāju Kristīni Juhņeviču (26128051)

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas

Projektu vadītāja

Kristīne Juhņeviča

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.