12.02.2018
Uzsākti būvdarbi projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” internāta pārbūve ietvaros

2018.gada 23.janvārī starp Valkas novada domi un SIA “WOLTEC”, reģ. Nr. 44103097350, tika parakstīts līgums par būvdarbiem projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” internāta pārbūve Domes bulvārī 3 ietvaros.

 

Projekta mērķis ir izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, sekmējot uzraudzības rādītāju sasniegšanu.

 

Sasniedzot mērķi, tiks nodrošināta Valkas novada izglītības iestāžu kvalitatīva un iekļaujoša izglītība, kas ir pamats iedzīvotāju labklājībai un ilgtspējīgai novada izaugsmei.

 

Projekta ietvaros tiks nodrošināta ergonomiska mācību vide, modernas un mūsdienu tehnoloģijām atbilstošas IKT tehnoloģijas Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa un Raiņa ielas korpusos, kā arī Ozolu sākumskolā. Veicinot skolēnu pieaugumu Valkas pilsētā, tiks izbūvēts moderns, mūsdienu prasībām atbilstošs internāts. Paredzētā mērķa grupa ir 1.-7. un 8.-12. klašu skolēni.

 

Internāta būvniecības kopējās izmaksas sastāda EUR 1 321 808,05 (bez PVN).  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums no kopējām attiecināmām izmaksām internātam 40% sastāda EUR 587 008,00, Valkas novada domes līdzfinansējums EUR 734 800,05 (bez PVN) apmērā.

 

Jautājumu gadījumu sazināties ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes pārvaldes nodaļas vadītāju Rolandu Rastaku (25779961) vai Attīstības un plānošanas nodaļas, attīstības un projektu daļas projektu vadītāju Ingu Aleksejevu (26128051)

 

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas

Projektu vadītāja

Inga Aleksejeva

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.