14.10.2020
Uzsākti būvniecības darbi Cimzes ielā 2

 

2020. gada 19. augustā tika noslēgts līgums ar SIA “Evento” par Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidi Cimzes ielā 2, un būvniecības darbi līdz šim norit veiksmīgi. Būvuzraudzību šim objektam veiks IK Pēteris Gudrinieks un autoruzraudzību veiks SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”.

 

Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma telpās (Cimzes ielā 2) tiks sniegts jauns sociālais pakalpojums bērniem un jauniešiem, kas veicinās institūcijās dzīvojošo bērnu un jauniešu pašaprūpes, sociālās un sadzīves prasmes, ļaujot pilnvērtīgi tos sagatavot patstāvīgai dzīvei.

 

Ģimeniskās vides pakalpojuma izveide ir trešā daļa no projektā “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” (Nr. 9.3.1.1/18/I/015) paredzētā. Iepriekš jau tika ziņots, ka ir uzsākti būvniecības darbi dienas aprūpes centra pakalpojuma un grupu dzīvokļu pakalpojuma izveidei, tādējādi ir uzsāktas visas trīs projektā paredzētās aktivitātes. Paralēli ir izsludināts iepirkums mēbeļu iegādei šīm ēkām.

 

Šī projekta mērķis ir jaunu sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā, attīstot pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā, atbilstoši Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānam. Projekta plānotais īstenošanas laiks ir līdz 2020. gada 31. decembrim, taču ir iesniegti grozījumi termiņa pagarināšanai līdz 2021. gada 30. aprīlim.

 

Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 655 971,00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 655 971,00 EUR. 557 575,35 EUR ir ERAF finansējums, 24 598,91 EUR ir valsts budžeta dotācija, un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 73 796,74 EUR attiecināmajām izmaksām.

 

Informāciju sagatavoja:

Toms Simtiņš

Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītājs

Mob. tālr.: 25625455

E-pasts: toms.simtins@valka.lv

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.