26.09.2018
Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība

 

 

Piektdien, 2018. gada 14. septembrī Valgas dzelzceļa stacijā notika Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstības projekta sanāksme, kurā piedalījās Valkas novada domes, Valgas pagasta valdes pārstāvji un abu pašvaldību tūrisma informācijas centru darbinieki. Galvenās sanāksmē apspriestās tēmas bija būvprojekta izstrādes progress un Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra mārketinga aktivitātes.

 

Projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” mērķis ir radīt kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas Dvīņu pilsētā Valgā – Valkā. Projektā paredzēts izbūvēt gājēju tiltu ar šūpolēm pāri Varžupītei, centrālo laukumu ar skatuvi / nojumi un bērnu rotaļu laukumu, gājēju takas gar Varžupīti, pie Ramsi ūdensdzirnavām ierīkot kultūras un sporta aktivitāšu centru, kā arī Raiņa / Sõpruse ielu posmā no Latgales ielas Latvijā līdz Raja ielai Igaunijā pārveidot par gājēju ielu. Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 3 529 411,76 EUR no kurām 85% jeb 2 999 999,98 EUR ir INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 finansējums (ERAF).

 

Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstības būvprojekta izstrāde ir gandrīz pabeigta un abas pašvaldības plāno būvdarbus uzsākt 2019. gada pavasarī.

 

Sanāksmes laikā Valgas pašvaldības starptautisko projektu speciāliste Lea Vutt un komunikāciju speciāliste Põim Kama prezentēja savu redzējumu par to, kā labāk un efektīvāk veicināt Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra teritorijas atpazīstamību tās viesiem un iedzīvotājiem. Viena no projekta mārketinga aktivitātēm ir kopīgas mājaslapas izveide ar mērķi piesaistīt tūristus Valgas – Valkas reģionam. Mobilām ierīcēm draudzīga, interaktīva, uz teritorijas kartes bāzēta mājaslapa apvienos Valgas – Valkas pasākumus, apskates objektus, ēdināšanas vietas, naktsmītnes un citus pakalpojumu sniedzējus.

 

Sanāksmes ietvaros tika diskutēts arī par projekta teritorijas, respektīvi, Dvīņu pilsētas zīmolu. Dalībnieki vienojās, ka līdzšinējo Valgas / Valkas zīmolu ir nepieciešams pārskatīt. Lai apspriestu esošā zīmola pārskatīšanu vai tā aizstāšanu / papildināšanu ar pilsētas vēsturisko nosaukumu Walk, tika nolemts 2018. gada 22. oktobrī rīkot abu pašvaldību deputātu kopīgu sanāksmi. Sanāksmes noslēgumā tās dalībnieki vienojās, ka turpmāko mārketinga aktivitāšu plānošana nevar notikt pirms lēmuma par Valgas / Valkas zīmolu pieņemšanas.

 

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.