18.05.2021
Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra būvdarbi noslēgušies

 

2021. gada 28. aprīlī Būvniecības valsts kontroles birojs oficiāli pieņēma ekspluatācijā jaunizbūvētā Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra Valkas pilsētas daļu. Valgas pilsētas daļa pieņemta ekspluatācijā 2021. gada 3. februārī. Līdz ar to noslēgusies viena no INTERREG Igaunijas – Latvijas programmas 2014 – 2020 projekta “Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (Nr. Est-Lat 51) galvenajām aktivitātēm.

 

Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra būvdarbu ietvaros tika izbūvēts jauns gājēju tilts ar šūpolēm pāri Varžupītei, centrālais laukums ar skatuvi / nojumi, informācijas punktu un bērnu rotaļu laukumu, gājēju takas gar Varžupīti, pie Ramsi ūdensdzirnavām ierīkots kultūras un sporta aktivitāšu centrs, kā arī Raiņa / Sõpruse ielu posmā no Latgales ielas Latvijā līdz Raja ielai Igaunijā pārveidota par gājēju ielu, tādējādi savienojot dvīņu pilsētas centrus. Kopējā atjaunotā teritorija sastāda 53 625 m2, t.sk., 28 729 m2 Valkā un  24 896 m2 Valgā. Kopā Latvijas pusē tika izbūvēti gājēju celiņi un laukumi platībā 6 816 m2, atjaunotas brauktuves un stāvlaukumi platībā 6 760 m2, izveidota apzaļumotā teritorija platībā 9 350 m2, iestādīti 90 dažādi koki, 1 600 krūmi un vīteņaugi, 185 ūdensaugi. Papildus Valkas pilsētas daļā tika izbūvēti jauni ārējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli,  lietus ūdens novadīšanas sistēma, drenāžas inženiertīkli, siltumapgādes cauruļvads, elektroapgādes, apgaismojuma un elektronisko sakaru kabeļi un uzstādīts jauns energoefektīvs āra apgaismojums un teritorijas videonovērošana.

 

Jaunizveidotais centrālais laukums Valkas pilsētas daļā kalpos gan kā kopīgu Valgas – Valkas pasākumu, gan kā vietējo Latvijas pasākumu norises vieta, jo, saskaņā ar jauno Valkas Lugažu laukuma pārbūves projektu, laukums esošajā izskatā vairs nebūs un tajā vairs nebūs iespējams rīkot pasākumus ar lielu dalībnieku skaitu. Lai nodalītu dažādu aktivitāšu norises vietas, Valgas pilsētas daļā tika izveidots sporta aktivitāšu centrs ar senioru vingrošanas laukumu, āra tenisa galdiem un skeitparku, bet Valkas pilsētas daļā atpūtas zonu ar bērnu rotaļu laukumu, soliņiem un pastaigu laukumiem.

 

 

 

Lai atrastu labāko un piemērotāko risinājumu kopīgai pilsētas teritorijai abpus Latvijas un Igaunijas robežai, Valkas novada dome un Valgas pašvaldība 2016. gada sākumā rīkoja starptautisku arhitektūras konkursu “Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas koncepcija”. Kopējais konkursa balvu fonds bija 20 000,00 EUR. Kopumā tika saņemti priekšlikumi no 8 dalībniekiem. Diemžēl viens dalībnieks nekvalificējās, jo nebija iesniedzis nepieciešamos kvalifikāciju apliecinošos dokumentus.  No iesniegtiem piedāvājumiem 4 pieteikumi bija no Latvijas, 2 no Igaunijas un 1 no ārzemju arhitektu biroja. Iesniegtos konkursa piedāvājumus izvērtēja starptautiska žūrijas komisija, kas sastāvēja no 8 pārstāvjiem - 4 no Igaunijas un 4 no Latvijas: abu valstu pašvaldību izvirzīti cilvēki un abu Arhitektu savienību pieredzējušākie arhitekti. No septiņiem darbiem, kas kvalificējās konkursam, žūrija izvēlējās piecus labākos piedāvājumus, kas saņēma naudas balvas. Par labāko žūrija atzina darbu ar nosaukumu "Cross-border Strands", kura autori ir arhitektu grupa no Barselonas Spānijā: Jordi Safont – Tria, Anna Gutierrez un Alvaro Cuellar. 2016. gada jūlijā ikviens interesents varēja iepazīties ar visiem konkursa piedāvājumiem, kas bija apskatāmi izstādē Valkas pilsētas kultūras namā. 2016.gada decembrī Valkas novada dome, Valgas pašvaldība un arhitektu birojs “In Project Studio Barcelona SPC”, kuru pārstāv konkursā uzvarējušie arhitekti, noslēdza trīspusēju sadarbības līgumu par Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas būvprojekta izstrādāšanu. Līguma kopējā summa sastādīja 119 795,00 EUR jeb 56 745,00 EUR Valkai un 63 050,00 Valgai (bez PVN). Papildus tika veikti arī ūdensvada un kanalizācijas sistēmas projektēšanas darbi, kas sastādīja 8 910,00 EUR Valkas pilsētas daļai un 9 530,00 Valgas pilsētas daļai (bez PVN).

 

Sarežģīto un atšķirīgo Latvijas un Igaunijas būvniecības procesu reglamentējošo nosacījumu dēļ, Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstības būvdarbu būvprojekts tika pabeigts 2019. gadā. 2019. gada maijā Valgas pašvaldība izsludināja projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” būvdarbu iepirkumu. Lai iegūtu tehniski un ekonomiski labāko risinājumu, tika rīkots viens būvdarbu iepirkums gan Valgas, gan Valkas pusei. 2019. gada 9. decembrī Valgas apmeklētāju centrā (bijušajā Valkas Rātsnamā), tika parakstīts trīspusējs līgums starp Valgas pašvaldību, Valkas novada domi un būvdarbu firmu AS “TREV-2 Grupp” par būvdarbu uzsākšanu. Kopējās būvdarbu izmaksas Valga pilsētas daļai sastādīja 1 630 015,00 EUR un Valkas pilsētas daļai 2 492 379,36 EUR (bez PVN). Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas būvprojekta autoruzraudzību veica būvprojekta izstrādātāju pārstāvis Jordi Safont-Tria, līguma summa 3 900,00 EUR jeb 1 950,00 EUR Valkai un 1 950,00 EUR Valgai (bez PVN). Būvdarbu būvuzraudzību Valkas pilsētas daļai veica PS “Akorda & KPR”, līguma summa 23 500,00 EUR (bez PVN) un Valgas pilsētas daļai OÜ “Procula”, līguma summa 7 040,00 EUR (bez PVN).

 

Šī projekta ietvaros apjomīgākie būvdarbi bija Valkas pilsētas daļā, tādēļ arī izmaksas Valkas novada domei ir lielākas. Lielākās izmaksas veido 3 ielu posmu ar visiem inženiertīkliem un ielu apgaismojumu rekonstrukcija (Rīgas iela posmā no Igaunijas robežas līdz Latgales ielai, Latgales iela posmā no Rīgas līdz Raiņa ielām un Raiņa iela posmā no Latgales ielas līdz Igaunijas robežai), stāvlaukuma ierīkošana, centrālā laukuma un pastaigu taciņu bruģēšana, nojumes / skatuves ar informācijas punktu un 3 pergolu  būvniecība un Valkas autoostas pieguļošās teritorijas sakārtošana. Papildus tika labiekārtota arī Raiņa ielas 2 ēkas apkārtne (pagalms un žogs). 

 

 

Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstības būvdarbi noritēja raiti, neskatoties un to ka gan Latvijā, gan Igaunijā dēļ Covid-19 vīrusa bija izsludināta ārkārtas situācija un ieviesti dažādi pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumiem. Ikviens interesents būvdarbu norises gaitai varēja sekot līdzi tiešsaistes video kamerās. Būvdarbi tika pabeigti kā plānots 2020. gada 7. decembrī. Būvdarbu norise apkopota video materiālā.

 

Lai aplūkotu iegultu video, ir jāatļauj sīkdatņu izmantošana
Sīkdatņu politika

 

Tā kā būvdarbi ir nesen pabeigti, teritorijā iesētais zālājs visur vēl nav izaudzis, iestādītie koki un augi ir nelieli. Ja projektētāja iecerētie risinājumi dzīvē nedarbosies, pašvaldība izskatīs iespēju kā uzlabot un papildināt Valgas – Valkas Centra arhitektūras risinājumu funkcionalitāti. Būsim saprotoši un dosim sev laiku piemēroties jaunajiem risinājumiem!

 

“Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstības” projekta kopējās izmaksas ir 5 303 202,66 EUR, no kurām aptuveni 57% (2 999 999,98 EUR) finansē INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam (ERAF). Valkas novada domes budžets ir 3 184 343,01 EUR, no kuriem Igaunijas – Latvijas programmas finansējums ir 1 511 289,19 EUR un valsts budžeta dotācija ir 88 899,36 eiro. Valgas pašvaldības budžets ir 2 118 859,65 EUR, no kura Igaunijas-Latvijas programmas atbalsts ir 1 488 710,79 EUR.

 

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde nav atbildīga par šīs informācijas izmantošanu.

 

Foto: R. Johansons

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

e-pasts: jana.putnina@valka.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.