23.05.2019
Valkas centrā ir uzstādīts velosipēdu pašapkalpošanās stends

 

Projekta “Zaļā dzelzceļa līnija” (“Green Railway”, projekta nr. Est-Lat24) ietvaros ir uzstādīts velosipēdu pašapkalpošanās stends, kurā atrodas dažādi instrumentu rīki, lai saviem spēkiem varētu salabotu savu velosipēdu, ratus vai ratiņkrēslu. Ir pieejams arī pumpis riepu piepumpēšanai. Stendu var izmantot jebkurš novada iedzīvotājs un ciemiņš, tas domāts riteņbraucējiem, jaunajiem vecākiem ar bērnu ratiem un iedzīvotājiem, kas ikdienā pārvietojas ratiņkrēslā.

 

Stends atrodas Valkas centrā Rīgas ielā 22 pie Valkas tūrisma informācijas biroja (TIB). Izmantojot pašapkalpošanās stendu, lūgums sākumā iepazīties ar instruktāžu un ar instrumentiem apieties saudzīgi. Neizmantot instrumentus tiem neparedzētam nolūkam, tādējādi bojājot tos. Bojājumu gadījumā informēt TIB.

 

 

“Green Railway” projekts tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot kopīgu tūrisma maršrutu caur Latviju un Igauniju, atjaunojot vecās šaursliežu dzelzceļa līnijas.

 

Valkas novada domes kopējais projektā piešķirtais budžets ir 34225,00 EUR, no kuriem 29091,25 EUR (85% no izmaksām aktivitātēm Valkas novadā) līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts tiek īstenots no 2017. gada 1. marta līdz 2019. gada 30. aprīlim. Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija, tā kopējais budžets ir 1 174 938 EUR, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

 

Projektu vadītājs: Toms Simtiņš

 

 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild autors un tā neatspoguļo Igaunijas - Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli.

 

 

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.