13.10.2021
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā noslēdzies izglītojošs projekts jauniešiem “Pumpurs”

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā 2021. gada vasarā tika īstenots biedrības “IN-LAAT” organizētais izzinošs un personības izaugsmi veicinošs projekts "I.am.I" (Es esmu es, esmu daļa no pasaules). Projekta īstenošanā piedalījās psiholoģijas, sporta un veselīga dzīvesveida, finanšu, pedagoģijas un etiķetes jomas profesionāļi. Katru dienu īpašs uzsvars tika likts uz skolēnu personības izaugsmi, motivāciju, savu spēju attīstīšanu, iejušanos jaunā kolektīvā un pārliecību par saviem talantiem. Projekta uzdevums bija palielināt jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos.

 

Projekta laikā 20 mērķa grupas jaunieši apguva socializācijas prasmes darbā komandā, veidoja izpratni par savu unikalitāti un talantiem, nosakot savas turpmākās dzīves vīzijas un mērķus. Projekta pieaicinātais psihologs palīdzēja jauniešiem iejusties “otra cilvēka ādā”, izprast savas reakcijas uz notikumiem un situācijām, mācījās - kā veikt negatīvo emociju izlādi, neaizskarot otra cilvēka personību. Projekta ietvaros jaunieši apguva pamatzināšanas par mūsdienīgu etiķeti – kā izskats, stāja un manieres veido indivīda koptēlu, veicina pozitīvu komunikāciju. Dalībnieki mācījās vairāku veidu galda klājumus, locīja salvetes un sēja kaklasaites.

 

Aktivitāte “ES un nauda” palīdzēja iegūt priekštatu par finanšu prasmēm, kā pārvaldīt savas personīgas finanses. Jaunieši uzzināja kas ir žurku skrējiens, sešu aplokšņu metode, būvēja kāpnes uz savu finansiālo brīvību.

 

“ES un mans ķermenis” aktivitātes laikā jaunieši apmeklēja aktīvās atpūtas centru Ērģemē, kur uzzināja par divām neparastām sporta spēlēm - Francijā populāro Petanku un mazāk pazīstamo Kornholu, kas nāk no ASV. Pēc sporta trenera Mārča Krama stāsta un demonstrējuma jaunieši izspēlēja abas spēles.

 

Pēdējā aktivitātes dienā jaunieši vairoja pārliecību par sevi, izmēģināja vairākus mēles mežģus, apguva labas prezentācijas prasmes.

 

Projekta rezultātā, darbojoties grupās un komandā, jaunieši apguva zināšanas dažādās dzīves jomās, kas ļaus pilnveidot savas komunikāciju prasmes, mācīties izmantot savus resursus un zināšanas, lai pārvarētu dzīves izaicinājumus un krīzes, kā rezultātā gūt pārliecību par savām spējām, talantiem un veidotu izpratni par personīgo mērķu sasaisti ar izglītību, veidotu vēlmi būt sociāli aktīviem.

 

Vairāk informācijas par projekta īstenošanas gaitu sociālā tīkla Facebook lapā IAMI projekts un Instagram lapā IAMI_projekts.

 

Liels paldies Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai, īpaši skolotājai Lilijai Līviņai par veiksmīgu sadarbību, kā arī paldies Pumpurs un Valkas novada pašvaldībai!

 

 

Nodarbības atbalsta Eiropas Savienības finansēts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai”.

 

Informāciju sagatavoja:

Biedrība "IN-LAAT"

 


Izglītojošs projekts jauniešiem “Pumpurs” Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.