24.11.2020
Valkas novada dome ir īstenojusi projektu “WiFi4EU Valkas novadā”

 

Valkas novada dome ir viena no pašvaldībām, kas saņēma Eiropas Komisijas iniciatīvas WiFi4EU vaučeru (voucher) un 2019. gada 10. decembrī parakstīja dotācijas nolīgumu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA) par Valkas novada domei piešķirtā vaučera izmantošanu. Valkas novada dome šo vaučeru izmanto, lai īstenotu projektu “WiFi4EU Valkas novadā” (darbības Nr. 3-2019/035363-046819).

 

2020. gada 12. novembrī tika parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts ar SIA “Maksikoms” par projektā plānoto aktivitāšu izpildi. Visas projektā plānotās aktivitātes ir īstenotas, un darbi veikti kvalitatīvi. Projekta ietvaros tika izveidoti 5 ārtelpu un 8 iekštelpu bezvadu interneta piekļuves punkti. Bezvadu internets ir pieejams Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta hallē un tās apkārtējā teritorijā (strītbola laukumi pie halles, skolas kalniņš un pludmales volejbola laukumi), kā arī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā un tās dārzā. Piekļūšana WiFi4EU tīklam ir bez maksas un bez ierobežojumiem.

 

Projekta mērķis ir nodrošināt bezmaksas Wi-Fi savienojumu izveidošanu parkos, laukumos, sabiedriskajās ēkās, bibliotēkās, veselības centros un muzejos visā Eiropā.

 

Projekta vadītājs: Toms Simtiņš

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.