17.01.2022
Valkas novada pašvaldība akceptējusi saņemto būvprojektu

Valkas un Valgas pašvaldības īsteno kopīgo projektu “Renewing and developing Valga-Valka twin town common recreational area” (“Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana”), identifikācijas Nr. Est-Lat181. Projekts tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020 ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Valgas pašvaldība, Valkas novada dome ir projekta partneris. Projektu plānots īstenot no 2021. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

 

Šo projektu var uzskatīt kā turpinājumu jau īstenotajam “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” projektam, jo jaunā projekta plānotie risinājumi būs vizuāli sasaistīti ar jauno pilsētas centru. Projekta mērķis ir attīstīt un uzlabot kopīgu, pievilcīgu atpūtas zonu ap Pedeles upi un Varžupīti, kur Valgas-Valkas iedzīvotāji un viesi varētu pavadīt savu brīvo laiku.

 

Būvprojektu izstrādāja uzņēmums SIA “BM-Projekts”. Valkas novada pašvaldības speciālisti ir izvērtējuši būvprojektu un akceptējuši to. Būvprojekts ir iesniegts izskatīšanai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) Valkas novada būvvaldei. Paralēli Valkas novada pašvaldība gatavo dokumentāciju būvniecības iepirkuma izsludināšanai.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 926 137,34 EUR, ERAF līdzfinansējums ir 85% jeb 787 216,73 EUR, abu pašvaldību līdzfinansējums ir 138 920,61 EUR. Valkas novada domes kopējais projekta budžets ir 463 067,44 EUR.

 

Projektu vadītājs: Toms Simtiņš

 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild autors un tā neatspoguļo Igaunijas - Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli.

 

 Attēlu pilnā izmērā iespējams aplūkot spiežot ŠEIT

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.