20.07.2021
Valkas novada pašvaldība izsludina 2021. gada vasaras nometņu projekta konkursu

Valkas novada pašvaldība izsludina 2021. gada vasaras nometņu projekta konkursu par valsts budžeta līdzekļiem, pamatojoties uz Valsts izglītības satura centra ar Valkas novada pašvaldības sadarbības līgumu par programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” īstenošanu.

 

Konkursa mērķis ir nodrošināt bērnu un jauniešu vasaras nometņu norisi, lai veicinātu to pieejamību, tādējādi sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušies attālināta mācību procesa rezultātā, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanā.

 

Konkursa nolikums;

1.Pielikums – pieteikuma veidlapa;

2.Pielikums – finanšu atskaite;

3.Pielikums – satura atskaite.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.