10.12.2021
Valkas novada pašvaldība izvērtē saņemto būvprojektu

 

Valkas un Valgas pašvaldības īsteno kopīgo projektu “Renewing and developing Valga-Valka twin town common recreational area” (“Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana”), identifikācijas Nr. Est-Lat181. Projekts tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020 ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Valgas pašvaldība, Valkas novada dome ir projekta partneris. Projektu plānots īstenot no 2021. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

 

Šo projektu var uzskatīt kā turpinājumu jau īstenotajam “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” projektam, jo jaunā projekta plānotie risinājumi būs vizuāli sasaistīti ar jauno pilsētas centru. Projekta mērķis ir attīstīt un uzlabot kopīgu, pievilcīgu atpūtas zonu ap Pedeles upi un Varžupīti, kur Valgas-Valkas iedzīvotāji un viesi varētu pavadīt savu brīvo laiku.

 

Pašreizējā projekta aktivitāte ir būvprojekta izstrāde. Būvprojektu izstrādā uzņēmums SIA “BM-Projekts”. 17. novembrī SIA “BM-Projekts” iesniedza būvprojektu pilnā sastāvā. Valkas novada pašvaldības speciālisti izvērtē projekta atbilstību. Kad Valkas būvvalde akceptēs būvprojektu, Valkas novada pašvaldība izsludinās iepirkumu uz būvniecību. Būvniecības darbus plānots uzsākt tikai nākamgad.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 926 137,34 EUR, ERAF līdzfinansējums ir 85% jeb 787 216,73 EUR, abu pašvaldību līdzfinansējums ir 138 920,61 EUR. Valkas novada domes kopējais projekta budžets ir 463 067,44 EUR.

 

Projektu vadītājs: Toms Simtiņš

 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild autors un tā neatspoguļo Igaunijas - Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli.

 

Aplūkot attēlu pilnā izmērā iespējams spiežot ŠEIT

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.