10.01.2013
Valkas pagasta Sēļos labiekārtota sociālo pakalpojumu telpa

Valkas pagasta Sēļos, mājā „Māja 20”, dzīvoklis 15, kas pieder Valkas novada domei, ir ierīkota veļas istaba. Tā ir aprīkota ar veļas mašīnu, veļas žāvētāju, jaunu ūdens sildītāju, nepieciešamo inventāru un mēbelēm (galds, krēsli, plaukts, drēbju pakaramais). Veļas istaba darbosies 5h katru darba dienu. Lai izvairītos no rindu veidošanās un liekiem pārpratumiem, dušas un veļas telpu varēs apmeklēt pēc iepriekšēja pieraksta. Par kārtību atbildēs Valkas pagasta saimniecības daļas vadītājs, kurš darbiem piesaistīs arī Sēļu iedzīvotājus. Dušas un veļas istabas pakalpojumi būs bez maksas, bet veļas pulveris gan būs jāgādā pašiem iedzīvotājiem.

 

Iepriekšminētie darbi veikti Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta „Sociālo pakalpojumu telpas izveide un labiekārtošana Valkas pagasta Sēļos” (Nr.12-09-LL03-L413101-000001) ietvaros. Projektu vadīja Valkas pagasta saimniecības daļas vadītāja Ligita Sīmane.

 

 

Projekts atbilst biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” vietējās attīstības stratēģijas 3.rīcībai „Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 2440,74 LVL, tai skaitā publiskais finansējums (ES un Latvijas valsts līdzdalība) ir 2196,67 LVL vai 90 % no attiecināmām projekta izmaksām.

Gunta Smane,

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, 26463408

Sēļu sociālo pakalpojumu telpa
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.