02.12.2020
Valkas – Valgas Dvīņu pilsētas centra pārbūve tuvojas noslēgumam

 

Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra būvdarbiem tuvojoties noslēgumam, aicināju Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli sniegt nelielu pārskatu par projekta ideju, gaitu un paveikto. Ceram, ka šī intervija sniegs iedzīvotājiem un citiem interesentiem nelielu ieskatu par šo unikālo projektu, kas savieno Valku un Valgu  kā vienu kopēju pilsētu.

 

Pastāstiet nedaudz par projekta ideju. Kāds bija process no idejas tapšanas līdz rezultātam?

 

Projekta ideja tapa pirms padsmit gadiem, un sākotnēji tā aptvēra visu Valkas pilsētas pierobežas zonu, ieskaitot Pedeli kā savienojošu elementu līdz pat Zāģezeram. Projekta ideja tika virzīta uz Eiropas Savienības (ES) Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmu (INTERREG), bija daudz diskusiju ar INTERREG sekretariātu un abu valstu ministrijām.

 

Gatavojot projekta pieteikumu, sākotnēji pretendējām uz vairāk kā 7 miljonu eiro, lai to visu varētu izdarīt. Tas bija ļoti sarežģīts process un ministrijas nebija gatavas šādus līdzekļus piešķirt. Iesaistot Briseles ierēdņus un aicinot viņus apmeklēt Valku-Valgu, panācām, ka mums tomēr tiek rezervēti finanšu līdzekļi. No ES ieguvām 3 miljonus eiro kā dāvinājumu. Kopējās projekta izmaksas ir 5.3 milj. eiro, no kurām mūsu daļa ir 3.1 miljons.

 

Jāsaprot, ka visas šīs darbības notika kopā ar Valgas pašvaldību, jo šis nav projekts, kurā lēmumus varētu pieņemt vienpusēji. Katrs lēmums un aktivitāte bija jāskaņo ar igauņu pusi, kamēr tika atrasts kopīgs redzējums. Idejas un vēlmes sākotnēji bija diezgan atšķirīgas.

 

Pēc tam notika starptautisks arhitektūras konkurss, kuras žūrijas lielākais vairākums  bija Latvijas un Igaunijas Arhitektu savienību pārstāvji, kuri specializējas pilsētvides plānošanā un pārbūvē. Tas bija aizklāts konkurss, kurā žūrijas absolūts vairākums par uzvarētāju atzina spāņu kompāniju no Barselonas In Project Studio Barcelona, SPC.

 

Godīgi sakot, es balsoju par citu projektu, kas bija ierastāks un, iespējams, nebūtu izraisījis tik daudz jautājumu. Bet arhitektu viedoklis bija, ka spāņu redzējums ir patiešām mūsdienīgs un atbilst pašreizējām tendencēm, kādā veidā pilsētvides pārveide notiek citur Rietumeiropā.

 

Ar projektēšanu gāja diezgan grūti, jo tai bija jāatbilst gan Latvijas, gan Igaunijas būvnormatīviem. Tas visu būtiski iekavēja, jo Latvijā prasības ir daudz stingrākas nekā Igaunijā, kur, savukārt, tās ir stingrākas nekā Spānijā.

 

Tādēļ būvniecības iepirkumu rīkoja igauņu puse, un mēs panācām, ka var piemērot arī Igaunijas būvnormatīvus. Rezultātā gan Latvijas, gan Igaunijas pārstāvjiem izdevās nonākt pie vienota redzējuma, kādā veidā šādu projektu būvēt. Līdz šim tādas pieredzes, kur ir daudz kopīgu objektu (piemēram, gājēju tiltiņš, kas sākas Latvijā un beidzas Igaunijā) nebija.

 

Daļai iedzīvotāju nav skaidrs, kāpēc šajā kopīgajā projektā atšķiras Valkas un Valgas pašvaldību līdzfinansējumi. Valkas novada domes līdzfinansējums ir aptuveni 1.5 miljoni, bet Valgas pagasta pārvaldes – 630 tūkstoši.

 

Mēs esam diezgan daudz ieguldījuši savus līdzekļus, jo vēlamies, lai centrs ir ne tikai glītāks un ērtāks iedzīvotājiem un tūristiem, bet arī, tam attīstoties un veicot darbus, nākotnē nebūtu jābojā izveidotā vide. Domājot ilgtermiņā, projekta ietvaros nomainījām visus komunikāciju – ūdensapgādes, kanalizācijas un elektrības tīklus, ko igauņi savā pusē nedarīja, arī citu darbu apjoms mūsu pusē bija lielāks.

 

Jāteic, ka arī finanšu iegūšana bija ļoti sarežģīta. Vairākas reizes projekts karājās mata galā un bija jāpieņem speciāls valdības lēmums, lai šo projektu varētu priekšfinansēt. Jo īpaši tādēļ ir tiešām liels gandarījums, ka pavisam drīz šis projekts tiks pabeigts.

 

Plašsaziņas līdzekļos izskanējuši gan pozitīvi, gan negatīvi viedokļi par jaunizveidoto centru. Vai izteiktie pārmetumi, piemēram, par apzaļumošanu ir pamatoti?

 

Kā jebkurā nopietnā projektā, protams, ir ļoti daudz dažādu viedokļu par to, vai tas ir ērti un skaisti. Esmu dzirdējis pretrunīgas domas no iedzīvotājiem, savukārt no speciālistu viedokļa, projekts novērtēts pozitīvi. Šovasar Valgā notika starptautisks arhitektu plenērs, kur piedalījās studenti un pasniedzēji no vairākām valstīm. Viņi šo projektu un līdz tam izdarītos darbus novērtēja patiešām augstu.

 

Stādījumi ir tikko iestādīti un apzaļumošana praktiski ir tikai sākuma stadijā, tādēļ diezin vai būtu pareizi projektu vērtēt tieši šajā brīdī. Tikai pēc vairākiem gadiem mēs patiešām redzēsim, kāds šis projekts izskatīsies kopumā, jo nevar objektīvi novērtēt visu kopainu, skatoties tikai uz atsevišķām detaļām. Tas pats attiecas arī uz betona plākšņu celiņiem. Tie nav galvenie, bet gan “taisnākā ceļa” (angliski shortcut) gājēju pastaigu celiņi. Kad koki un citi stādījumi paaugsies, centrs būs daudz zaļāks nekā pirms tam.

 

Valgas-Valkas dvīņu pilsētas centra projektam tuvojoties noslēgumam, kādi ir pašvaldības plāni pilsētvides attīstībai nākotnē?

Esam panākuši, ka varēsim apgūt papildus līdzekļus no INTERREG programmas, jo arī sekretariāts Valgas-Valkas centra pārbūves projektu ir augstu novērtējis. Decembrī iesniegsim pieteikumu šī projekta otrajai kārtai, kur līdzekļu apjoms Valkai-Valgai kopā būs 900 000 eiro. Tās ietvaros jaunais centrs tiks savienots ar Pedeles dabas takas teritoriju. Plānots noasfaltēt vienu no celiņiem, kas savienos to ar Valgas-Valkas centra atpūtas zonu. Pilnībā atjaunosim koka pastaigu takas, tās aizstājot ar ilgi kalpojošu materiālu.

 

Tiks iztīrīta Varžupītes daļa līdz Semināra ielai, bijusī robežsargu ēka būs kā tūrisma objekts, kur atradīsies arī Valkas novada Tūrisma un informācijas birojs.

 

Tādējādi turpināsim atdzīvināt pierobežas zonu, kas vēl aizvien ir daļēji degradēta un nepievilcīga.

 

Tiek dzirdēti pārmetumi, ka ļoti daudz uzmanības tiek veltīts Valkas centram, atstājot novārtā citas pilsētas vietas.

Svarīgi saprast, ka šos INTERREG līdzekļus nevar izmantot citām lietām, bet tikai kopīgiem projektiem. Mēs labi saprotam, ka pilsētā ir gan ielas un ietves, gan iekšpagalmi, kurus noteikti vajadzētu rekonstruēt, bet šo naudu tam nevar izlietot.

 

Ja mēs šos līdzekļus neapgūtu kopīgajiem mērķiem, mēs tos vienkārši neiegūtu. Tāpēc aicinu iedzīvotājus būt saprotošiem. Ļoti ceram, ka centra projekts atdzīvinās arī uzņēmējdarbību šajā teritorijā. Jau tagad vairāki cilvēki cenšas kaut ko domāt un darīt. Ir panākta vienošanās, ka perspektīvā centrā varētu tikt atvērta jauna kafejnīca. Centrā vēl arvien ir iespēja paplašināt komercdarbību, tāpēc svarīgi šos projektus uztvert kā brīnišķīgu iespēju gan padarīt savu pilsētu skaistāku, gan radīt jaunus pakalpojumus.

 

Kad notiks Dvīņu pilsētas centra atklāšana?

 

Svinīgā atklāšana bija paredzēta decembra vidū. Tāpat plānojām arī citus pasākumus, ieskaitot kopīgu Jaunā gada sagaidīšanu ar igauņiem. Diemžēl, ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju valstī, izskatās, ka atklāšanu visticamāk nāksies pārcelt uz pavasari. Tāpēc aicinu visus iedzīvotājus un citus interesantus seko līdzi jaunumiem pašvaldības tīmekļvietnē www.valka.lv, kā arī Valkas novada sociālo tīklu lapās.

 

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

 

Foto: Roberts Johansons

 

Informāciju sagatavoja:

Ivo Leitis,

Valkas novada domes

Sabiedrisko attiecību speciālists

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.