15.05.2013
Vecāku un bērnu skoliņa Ērģemes pagastā

Valkas novada Ērģemes pamatskolā ir atbalstīts projekts par „Vecāku un bērnu skoliņas” izveidošanu Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtas „Skola kā kopienas attīstības resurss” 3. komponentes „Atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem un viņu ģimenēm” ietvaros. Projekta darbības laiks ir no 2013.gada aprīļa līdz oktobrim.

 

Aktivitātes „Vecāku un bērnu skoliņā” palīdzēs ģimenēm no Ērģemes un apkārtējiem pagastiem iepazīt pirmsskolas grupu darbu bērnu attīstības veicināšanā. Uz pirmsskolas iestādes nodarbībām un pasākumiem tiks gaidīti gan bērni, kuri to apmeklē, gan bērni, kuri to vēl neapmeklē, un viņu vecāki. Vecākiem tiks dota iespēja iedrošināt bērnus savlaicīgi nākt vienaudžu sabiedrībā un mācīties komunicēt ar citiem bērniem un pieaugušajiem.

 

„Vecāku un bērnu skoliņa” mājvietu radusi Ērģemes pamatskolas pirmsskolas grupu zālītē. Telpas labiekārtošana tiks veikta, sadarbojoties pirmsskolas grupu pedagogiem ar bērnu vecākiem un Valkas novada domi.

 

Projekta laikā plānotas nodarbības un pārrunas ar vecākiem, lai palīdzētu viņiem labāk izprast savus bērnus, un bērniem – rotaļas, kopīga dziedāšana, pirkstiņspēles, brīva darbība pedagogu uzraudzībā un citas aktivitātes. Tā būs laba iespēja vecākiem dalīties savā pieredzē un gūt speciālistu padomus, bet bērniem – izmantot attīstošās spēles, rotaļas, dziedāšanas un muzicēšanas prasmes. Rotaļu telpa būs pieejama darba dienās no plkst.15.00 līdz plkst.18.00. Plašāka informācija pieejama Ērģemes pamatskolā un Valkas novada domē. Projekta budžets ir 996,00 EUR jeb 700,00 LVL.

 

Projektu finansē Atvērtās sabiedrības fondi (Open Society Foundations), un tā ieviešanu atbalsta Sorosa fonds – Latvija. Plašāka informācija par Sorosa fondu – Latvija atbalsta virzieniem pieejama internetā www.sfl.lv.

 

Informāciju sagatavoja:

Olita Šauja

Ērģemes pamatskolas direktore E

– pasts: ergeme[punkts]skola[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.