04.06.2021
Veiksmīgi uzsākts Igaunijas – Latvijas programmas projekts „Valgas – Valkas kopējās atpūtas zonas attīstība”

 

Nākamais solis Valgas un Valkas kopējās pilsētvides attīstībā būs uzlabot teritorijas, kas ieskauj jaunuzcelto pilsētas centru – Pedeli / Pedeles upes atpūtas zonas abās Ramsi tilta pusēs un Varžupītes apkārtne no Raiņa ielas līdz Semināra ielai.

 

Projekts tika oficiāli uzsākts 1. februārī, un pirmajos četros mēnešos vairākas svarīgas aktivitātes jau ir pabeigtas. Projekta subsīdiju līgums starp galveno partneri Valgas pašvaldību un vadošo iestādi tika parakstīts 3. martā, un tajā pašā dienā notika kopēja projekta partneru sanāksme, lai plānotu un koordinētu turpmākās aktivitātes. Tā kā projekta partneru aktivitātes šī projekta ietvaros ir nedaudz atšķirīgas, svarīgāko pirmajos mēnešos paveikto aktivitāšu apraksts tiek sniegts atsevišķi par Valgu un Valku.

 

Valgas pusē ir sākta divu būvniecības projektu sagatavošana, kas nepieciešami Pedeli aizsprosta ezera tīrīšanai. Igaunijas Vides pārvaldē tika iesniegts vides atļaujas pieteikums ezeru padziļināšanai un tīrīšanai. Pēc pieteikuma izskatīšanas Vides pārvalde uzsāka ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procesu, programma tagad ir gatava un publicēta. IVN programmas publiskā prezentācija tika organizēta 27.05.2021, izmantojot Microsoft Teams, un tā ir pieejama ŠEIT.  Prezentāciju sagatavoja AS Kobras, kas ir atbildīga par ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūru. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana tiks turpināta, lai rastu labāko risinājumu ezeru attīrīšanai un nodrošinātu pēc iespējas mazāku ietekmi uz ūdenstilpi.

 

Valkas pusē ir veikta topogrāfiskā izpēte visā projekta teritorijā. Veikts iepirkums par tehniskā projekta projektētāja atrašanu un parakstīts līgums ar SIA “BM Projekts”. Valkas pašvaldības amatpersonas ir organizējušas vairākas tehniskas tikšanās ar dizaineru un prezentētas divas dažādas projekta teritorijas skices. Tika izvēlēts piemērotāks variants un izteikti papildu uzlabojumu priekšlikumi, lai iegūtu vislabāko iespējamo risinājumu projekta teritorijai. Atsauksmju un diskusiju rezultātā ir pabeigta jaunākā skices versija. Tā kā dizainera redzējums daļēji aptver teritoriju Igaunijas teritorijā, sadarbība ar Valgas pašvaldības amatpersonām ir bijusi efektīva, lai rastu risinājumus tehniskiem un juridiskiem jautājumiem par Igaunijas un Latvijas pierobežas zonu. Paralēli teritorijas projektēšanai pašvaldības amatpersonas risina privātās zemes jautājumus un sarunas ar zemes īpašniekiem.

 

Projekta “Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana” kopējās izmaksas ir 926 137,34 eiro, no kurām Igaunijas un Latvijas sadarbības programmas atbalsts ir 787 216,73 eiro. Valgas un Valkas pašvaldības katra līdzfinansē aptuveni 70 000,00 eiro.

 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild autors un tā neatspoguļo Igaunijas - Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli.

 

Foto: Ragnar Vutt

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.