29.06.2020
Vēl joprojām turpinās Ražošanas teritorijas būvniecības darbi Kārķos

 

2020. gada 30. aprīlī apritēja gads, kopš tika uzsākti būvniecības darbi projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” (Vienošanās Nr. 5.6.2.0/17/I/026) ietvaros. Šajā datumā arī beidzās līguma izpildes termiņš būvniecības uzņēmumam SIA “BAZALTS”. Uzņēmums nespēja izpildīt savas saistības noteiktajā termiņā, tādēļ lūdza pagarināt līguma izpildes termiņu par 4 mēnešiem. Līdz šim padarītie darbi procentuāli ir aptuveni 45% no visiem objektā paredzētajiem darbiem.

 

Būvdarbu būvuzraudzību veic SIA “Marčuks”. Būvdarbu autoruzraudzību veic būvprojekta izstrādātājs SIA “Geo Consultants”.

 

Projekta mērķis ir Valkas novada degradētās teritorijas atjaunošana, atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā. Projekta ietvaros paredzēts izveidot ražošanas teritoriju īpašumā “Zaļkalni”, Kārķu pagasts, Valkas novads. Projekta īstenošanas laiks no 2019. gada 19. februāra līdz 2021. gada 18. februārim.

 

Projekts tiek īstenots 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2.atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 402 282,57 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 1 037 752,80 EUR un neattiecināmās izmaksas 364 529,77 EUR. 208 182,69 EUR ir ERAF finansējums, 262 141,23 ir snieguma rezerve, 22 242,27 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 545 186,60 EUR attiecināmajām izmaksām un 364 529,77EUR neattiecināmajām izmaksām.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Toms Simtiņš

Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītājs

Mob. tālr.: 25625455

E-pasts: toms.simtins@valka.lv

 

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.