14.03.2017
Īstenos projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā”

Lai uzlabotu pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Valkas novadā, palielinot to iedzīvotāju skaitu, kas ievēro veselīgu dzīvesveidu ikdienā, Valkas novada dome, sākot no šī gada īstenos projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā”, projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2./16/I/035. Par šī projekta realizēšanu šī gada 21. februārī tika noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Valkas novada domi.

        

Projekts tiks īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

         

Projekta īstenošanas laiks no 2017. gada janvāra līdz 2019. gada decembrim. Kopējais pieejamais finansējums Valkas novadam ir 106 585,00 EUR, t.sk.: Eiropas Sociālā fonda finansējums – 90 597,25 EUR un Valsts budžeta finansējums – 15 987,75 EUR.

         

Projekta ietvaros organizētajos pasākumos jāsasniedz unikālo dalībnieku skaits – tiem jābūt vismaz 1497 iedzīvotājiem.

 

Projekta mērķa grupa ir visi Valkas novada iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:

 • iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;
 • trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji;
 • bezdarbnieki;
 • personas ar invaliditāti;
 • iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem;
 • bērni;
 • pārējās riskam pakļautās grupas.

 

Lai pasākumos iesaistītu pēc iespējas vairāk iedzīvotājus, projekta ietvaros paredzētās šādas galvenās aktivitātes:

 • Interaktīvi pasākumi, lekcijas, praktiskas nodarbības, fiziskas aktivitātes pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) un skolas vecuma bērniem par visām veselīga dzīvesveida tēmām atbilstoši bērnu vecumam,
 • Lekcijas PII un skolas bērnu vecākiem,
 • Lekcijas un vingrošanas cikls grūtniecēm un māmiņām ar bērniem,
 • Veselīga dzīvesveida nometne trūcīgajiem un maznodrošinātajiem bērniem,
 • Praktiskas ēst gatavošanas nodarbības trūcīgajiem, maznodrošinātajiem, bezdarbniekiem u.c. ar zemiem ienākumiem,
 • Vingrošanas grupā un aktīvā ekskursija senioriem,
 • Fiziskas aktivitātes sēdoša darba veicējiem u.c. interesentiem,
 • Lekcijas par stresu un izdegšanu,
 • Veselības parametru mērījumi Valkā un pagastos,
 • Dažādas lekcijas, meistarklases u.c. pasākumi veselīga dzīvesveida veicināšanai.

 

Detalizēta informācija par projekta darba plānu 2017. gadam pieejama ŠEIT: Ņemot vērā laika nobīdes, aktuālā informācija par projektā paredzētajiem pasākumiem regulāri tiks publicēta Valkas novada mājas lapā www.valka.lv, kā arī Valkas  Novada Vēstīs.

           

Projekta koordinatore: Gunta Smane, Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, mob. tālr.: 26 463 408, Tālr.: 64707478, e-pasts: gunta[punkts]smane[uz]valka[punkts]lv.

         

Projekta vadītāja: Edīte Balode, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore, mob. tālr. 28 644 365, e-pasts: edite[punkts]balode[uz]valka[punkts]lv.

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Aksana Markoviča

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.