17.04.2018
Vietējā amatniecības centra izveide Vijciemā

 

 

2018.gada aprīlī uzsākta projekta “Vietējā amatniecības centra izveide Vijciemā” īstenošana. Projekta mērķis ir sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības iespēju dažādošana Vijciema pagastā, izveidojot Vietējās amatniecības centru, lai pagasta iedzīvotāji varētu nodarboties ar dažādiem daiļamatniecības un mājsaimniecības veidiem, pilnveidot zināšanas un popularizēt vietējo iedzīvotāju radošās aktivitātes un radītos izstrādājumus.

 

Projekta ietvaros plānots Vijciema pamatskolas internātā (Vijciema skola, "Druvas", Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads) izremontēt un labiekārtot divas blakus esošas telpas un iegādāties trūkstošo inventāru amatniecības centra aktivitāšu nodrošināšanai (galdus (4 gab.), plauktus (2 gab.), virtuves mēbeles, overloksu un adāmmašīnu). Projekta attiecināmās izmaksas ir 12 257,50 EUR. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 11 031,76 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 1 225,74 EUR.

 

Projekti tiek realizēti Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

E – pasts: jana[punkts]putnina[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.